ZOBRAZENIE
Text
Zobraziť obrázok

V kampani, ktorá sa začne 27. februára, chceme na Slávnosť na pamiatku Kristovej smrti pozvať čo najviac ľudí z nášho okolia. Mali by sme si tiež pozorne všímať každý prejav záujmu, ktorý by sme mohli ďalej rozvíjať.

NAVRHOVANÝ POSTUP

PONÚKNI POZVÁNKU

„Odovzdávame ľuďom pozvánku na veľmi významné podujatie. Dvadsiateho tretieho marca si milióny ľudí na celom svete pripomenú smrť Ježiša Krista. Pri tejto príležitosti si vypočujú biblickú prednášku o tom, aký úžitok máme z jeho smrti. Čas a miesto konania tohto stretnutia tu v našom okolí nájdete na pozvánke. Budem veľmi rád, ak prídete.“

Ak človek o pozvánku prejaví záujem...

 • PONÚKNI STRÁŽNU VEŽU

  Priprav si pôdu na opätovnú návštevu.

 • PREHRAJ VIDEO O PAMÄTNEJ SLÁVNOSTI

  Priprav si pôdu na opätovnú návštevu.

Na opätovnej návšteve môžeš...

 • PREMIETNUŤ VIDEO PREČO JE DOBRÉ ŠTUDOVAŤ BIBLIU?

  Potom ponúkni niektorú pomôcku na štúdium Biblie.

 • PONÚKNUŤ KNIHU ČO UČÍ BIBLIA?

  Preber ďalšie informácie o Pamätnej slávnosti z 206. až 208. strany. Potom knihu ponúkni.

 • PONÚKNUŤ BROŽÚRU POČÚVAJTE BOHA

  Porozprávajte sa o význame Kristovej smrti a použi pri tom 18. a 19. stranu. Potom brožúru ponúkni.