• Pieseň č. 106 a modlitba

  • Úvodné slová (3 min. alebo menej)

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

ZLEPŠUJME SA V SLUŽBE

  • Prvý rozhovor: (2 min. alebo menej) Ponúkni pozvánku na Pamätnú slávnosť človeku, ktorý nemá o pravdu veľký záujem.

  • Prvý rozhovor: (4 min. alebo menej) Ponúkni pozvánku na Pamätnú slávnosť a Strážnu vežu človeku, ktorý sa o pravdu úprimne zaujíma. Priprav si pôdu na opätovnú návštevu.

  • Biblické štúdium: (6 min. alebo menej) Opíš Pamätnú slávnosť niekomu, s kým študuješ. Použi knihu Čo učí Biblia?, strany 206 – 208. Ponúkni sa, že mu pomôžeš prísť.

ŽIVOT KRESŤANA