PREBUĎTE SA!

Otázka: Mám pre vás tohtomesačné číslo Prebuďte sa! Tu na 2. strane si všimnite túto otázku. Rád by som poznal váš názor.

Biblický text: Prí 24:10

Ponuka: V tomto článku sa uvádzajú ďalšie užitočné zásady.

PREBUĎTE SA!

Otázka: Súhlasíte s tým, že je dôležité dobre si vyberať priateľov?

Biblický text: Prí 13:20

Ponuka: V tomto čísle Prebuďte sa! je niekoľko užitočných informácií, ktoré nám pomôžu vytvárať si dobré priateľstvá. [Nalistuj článok na 10. a 11. strane.]

POČÚVAJTE BOHA

Otázka: Chceli by ste žiť v takomto svete? [Ukáž 2. a 3. stranu a daj možnosť vyjadriť sa.]

Biblický text: Jer 29:11

Ponuka: Z tejto brožúry sa dá zistiť, ako môžeme počúvať Boha a zažiť to, čo pre nás pripravuje. [Preberte 4. a 5. stranu.]

VYTVOR SI VLASTNÚ PONUKU

Za pomoci predchádzajúcich príkladov si vytvor vlastnú ponuku.