• Pieseň č. 92 a modlitba

 • Úvodné slová (3 min. alebo menej)

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

 • Napodobňuj apoštola Pavla vo zvestovaní a vyučovaní(10 min.)

  • Sk 17:2, 3 — Pavol pri vyučovaní „vysvetľoval a dokazoval pomocou“ Písma (študijné poznámky „hovoril“, „dokazoval pomocou odkazov“ k Sk 17:2, 3, nwtsty)

  • Sk 17:17 — Pavol zvestoval dobré posolstvo všade, kde našiel ľudí (študijná poznámka „trhovisko“ k Sk 17:17, nwtsty)

  • Sk 17:22, 23 — Pavol bol všímavý a snažil sa nájsť niečo, na základe čoho mohol začať rozhovor (študijná poznámka „Neznámemu Bohu“ k Sk 17:23, nwtsty)

 • Hľadáme duchovné poklady (8 min.)

  • Sk 18:18 — Čo vieme o sľube, ktorý dal Pavol? (w08 15/5 32 ods. 5)

  • Sk 18:21 — V čom by sme mali napodobňovať Pavla, keď pracujeme na duchovných cieľoch? (študijná poznámka „Ak Jehova bude chcieť“ k Sk 18:21, nwtsty)

  • Čo si sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?

  • Aké ďalšie duchovné poklady si našiel pri čítaní Biblie na tento týždeň?

 • Čítanie Biblie (4 min. alebo menej): Sk 17:1–15

ZLEPŠUJME SA V SLUŽBE

 • Druhá opätovná návšteva (3 min. alebo menej): Použi myšlienky z časti „Návrhy, ako viesť rozhovory“. Uveď a rozober (ale neprehrávaj) video Ako prebieha štúdium Biblie?

 • Tretia opätovná návšteva (3 min. alebo menej): Použi biblický text podľa vlastného výberu a ponúkni niektorú z publikácií určených na vedenie štúdia.

 • Biblické štúdium (6 min. alebo menej): jl 7. lekcia

ŽIVOT KRESŤANA

 • Pieseň č. 96

 • Dôkladne zvestuj a vyučuj dobré posolstvo (15 min.): Rozhovor. Prehraj video Rodinné uctievanie: Pavol dôkladne zvestoval dobré posolstvo. Potom polož nasledujúce otázky: Čo pomohlo členom rodiny vo videu uvedomiť si, že potrebujú skvalitniť svoju službu? V čom napodobnili apoštola Pavla? Aké požehnania im to prinieslo? Čo z toho by ste mohli použiť na vašom rodinnom uctievaní?

 • Zborové štúdium Biblie (30 min.): cf 1. kap., ods. 1 – 7

 • Opakovanie prebratej látky a prehľad programu na budúci týždeň (3 min.)

 • Pieseň č. 119 a modlitba