8:20–23

„Desať mužov zo všetkých jazykov národov“ sa malo pevne chytiť odevu Žida so slovami: „My pôjdeme s vami“; v týchto posledných dňoch sa ľudia zo všetkých národov pripájajú k pomazaným kresťanom, aby spolu s nimi uctievali Jehovu

Napríklad ako dnes iné ovce podporujú pomazaných?

  • Horlivo zvestujú dobré posolstvo

  • Štedro podporujú zvestovateľskú činnosť finančnými darmi