PREBUĎTE SA!

Otázka: Každý chce byť zdravý. Čo sa dá podľa vás urobiť, aby sme predišli chorobám?

Biblický text: Prí 22:3

Ponuka: V tomto časopise je niekoľko tipov, ako znížiť riziko, že ochorieme.

VYUČUJ BIBLICKÚ PRAVDU

Otázka: Spôsobuje utrpenie Boh alebo je za tým niečo iné?

Biblický text: Jób 34:10

Pravda: Boh nikdy nespôsobuje utrpenie a zlo. Prvotnou príčinou utrpenia je v skutočnosti Diabol. Často ho spôsobujú aj ľudia, ktorí robia zlé rozhodnutia, a niekedy to, že sa ocitneme v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Keď trpíme, Boh stojí pri nás a dáva nám silu. Nie sme mu ľahostajní, zaujíma sa o nás.

PREČO JE DOBRÉ ŠTUDOVAŤ BIBLIU? (Video)

Otázka: Myslíte si, že nad svetom vládne Boh? [Daj možnosť vyjadriť sa.] Možno vás prekvapí, čo o tom hovorí Biblia. Hovorí sa o tom v tomto krátkom videu. [Prehraj video.]

Ponuka: 11. kapitole tejto knihy sa píše o tom, prečo Boh pripúšťa utrpenie a čo sa chystá urobiť. [Ponúkni knihu Čo učí Biblia?]

VYTVOR SI VLASTNÚ PONUKU

Za pomoci predchádzajúcich príkladov si vytvor vlastnú ponuku.