Od septembra bude v pracovnom zošite Náš kresťanský život a služba aj nový typ navrhovanej ponuky s názvom „Vyučuj biblickú pravdu“. Naším cieľom bude poukázať na niektorú zo základných biblických právd, a to pomocou otázky a biblického verša.

Ak niekto prejaví záujem, môžeme položiť základ na ďalšiu návštevu tak, že mu dáme nejakú publikáciu alebo mu ukážeme video zo stránky jw.org. Keďže chceme nadviazať na prvý rozhovor, opätovnú návštevu by sme sa mali snažiť vykonať do niekoľkých dní. Tieto nové ponuky, ako aj úlohy študujúcich budú založené na témach rozoberaných v knihe Čo učí Biblia? V rámčekoch na opakovanie nájdeme ďalšie biblické texty, ktoré nám pomôžu viesť štúdium alebo rozhovor na opätovnej návšteve iba na základe Biblie.

Existuje iba jedna cesta, ktorá vedie k večnému životu. (Mat 7:13, 14) Keďže hovoríme s ľuďmi z rôzneho náboženského prostredia, je potrebné priblížiť im biblické pravdy príťažlivým spôsobom. (1Ti 2:4) Keď sa čo najlepšie oboznámime s rôznymi biblickými témami a zlepšíme sa v schopnosti „správne zaobchádzať so slovom pravdy“, budeme mať väčšiu radosť a budeme vedieť dobre vyučovať pravdu ďalších. (2Ti 2:15)