PREBUĎTE SA!

Otázka: Veľa vecí robíme zo zvyku. Dalo by sa to podľa vás využiť v náš prospech?

Biblický text: Prí 22:3a

Ponuka: V tomto časopise sa píše o biblických zásadách, ktoré nám môžu pomôcť zmeniť naše zvyky.

PREBUĎTE SA!

Otázka: Život je často plný zmien. Máte nejaký recept, ako sa s nimi vyrovnať?

Biblický text: Kaz 6:9a

Ponuka: [Poukáž na článok, ktorý sa začína na 10. strane.] V tomto článku nájdete biblické zásady, ktoré nám môžu pomôcť prispôsobiť sa zmenám.

DOBRÁ SPRÁVA OD BOHA

Otázka: Je normálne, že každý má meno — všetci naši príbuzní i priatelia. Nie je podľa vás logické očakávať, že aj Boh bude mať meno?

Biblický text: Ža 83:18

Ponuka: Z tejto brožúry sa dozviete aj veľa ďalších vecí, ktoré Biblia učí o Bohu. [Poukáž v 2. lekcii na 3. otázku.]

VYTVOR SI VLASTNÚ PONUKU

Za pomoci predchádzajúcich príkladov si vytvor vlastnú ponuku.