Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Vydávanie svedectva cez domový telefón vo Viedni

PRACOVNÝ ZOŠIT ŽIVOT A SLUŽBA August 2016

Navrhované ponuky

Návrhy, ako ponúkať časopis Prebuďte sa! a brožúru Dobrá správa od Boha. Na základe nich si vytvorte vlastnú ponuku.

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

Zostaň na tajnom mieste Najvyššieho

Čo je Jehovovo „tajné miesto“ a ako nám poskytuje ochranu? (Žalm 91)

ŽIVOT KRESŤANA

Ako sa zlepšiť v službe — Pomáhajme študujúcim, aby robili pokroky, oddali svoj život Jehovovi a dali sa pokrstiť

Prečo sú tieto duchovné ciele také dôležité? Ako môžeš pomôcť ľuďom, s ktorými študuješ, aby ich dosiahli?

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

Bude sa im stále dobre dariť aj v pokročilom veku

Slová zo Žalmu 92 ukazujú, že spravodlivým sa môže dobre dariť aj v pokročilom veku a môžu stále prinášať duchovné ovocie.

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

Jehova pamätá, že sme prach

V Žalme 103 Dávid používa prirovnania, aby znázornil rozsah Jehovovho milosrdenstva.

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

„Vzdávajte vďaky Jehovovi“

Žalm 106 nám môže pomôcť rozvíjať si vďačnosť voči Jehovovi.

POKLADY Z BOŽIEHO SLOVA

„Čím odplatím Jehovovi?“

Ako bol žalmista rozhodnutý dať najavo svoju vďačnosť Jehovovi? (Žalm 116)

ŽIVOT KRESŤANA

Vyučuj biblickú pravdu

Na základe nového typu ponuky sa s ľuďmi podeľ o niektorú zo základných biblických právd.

ŽIVOT KRESŤANA

Mimoriadna septembrová kampaň zameraná na rozširovanie Strážnej veže

V tomto čísle Strážnej veže bude vysvetlené, ako nás môže Boh utešiť.