10:13

Jehova sa niekedy môže rozhodnúť, že určitú skúšku odstráni. No častejšie „zaobstará východisko“, aby sme mohli v skúške vytrvať.

  • Jehova môže upokojiť našu myseľ, srdce a emócie prostredníctvom svojho Slova, svätého ducha a duchovného pokrmu. (Mat 24:45; Ján 14:16; Rim 15:4)

  • Jehova nám môže svojím svätým duchom pripomenúť konkrétne biblické správy a zásady a pomôcť nám, aby sme konali múdro. (Ján 14:26)

  • Môže nám pomôcť prostredníctvom svojich anjelov. (Heb 1:14)

  • Môže nám pomôcť aj cez spolukresťanov. (Kol 4:11)