Robiť učeníkov je podobné ako stavať dom. Aby sme v tom boli efektívni, musíme sa naučiť dobre používať naše nástroje. Zvlášť ten najdôležitejší z nich — Božie Slovo. (2Ti 2:15) Potrebujeme sa tiež naučiť efektívne pracovať s našimi vybranými nástrojmi do služby — s publikáciami a videami — tak, aby sme dosiahli náš cieľ robiť učeníkov. *

Ako sa môžeš zlepšiť v používaní našich vybraných nástrojov do služby? (1) Požiadaj o pomoc dozorcu svojej zvestovateľskej skupiny, (2) spolupracuj v službe so skúsenými zvestovateľmi alebo s priekopníkmi, (3) čo najviac sa ich snaž používať v službe. Keď sa naučíš účinne používať tieto publikácie a videá, budeš mať väčšiu radosť z práce na tejto „duchovnej stavbe“.

ČASOPISY

BROŽÚRY

KNIHY

LETÁKY

VIDEÁ

POZVÁNKY

VIZITKY

^ 3. ods. Keď to bude potrebné, môžeme použiť aj niektoré publikácie, ktoré nie sú zaradené do súboru vybraných nástrojov, ale boli napísané pre špecifický okruh ľudí.