Keď boli Pavol a Sílas vo väzení, spievali Bohu chvály. (Sk 16:25) V novodobých dejinách spievali naši spolukresťania piesne Kráľovstva, napríklad keď boli väznení v koncentračnom tábore Sachsenhausen v nacistickom Nemecku či vo vyhnanstve na Sibíri. Tieto príklady ukazujú, ako veľmi nám môžu piesne dodávať odvahu, keď sa ocitneme v skúškach.

Vo viacerých jazykoch bude čoskoro vydaný nový spevník Spievajme Jehovovi s radosťou. No bez ohľadu na to, či ho máme, môžeme sa na rodinnom uctievaní učiť spievať piesne Kráľovstva. (Ef 5:19) Keď potom prídu skúšky, svätý duch nám pomôže, aby sme si na ne spomenuli. Piesne kráľovstva nám môžu pomôcť, aby sme sa zameriavali na našu nádej. Môžu nám dodať odvahu v skúškach. A aj keď sa cítime dobre, môžeme radostne spievať naše povznášajúce piesne. (1Pa 15:16; Ža 33:1–3) Učme sa teda piesne Kráľovstva a spievajme si ich.

POZRITE SI VIDEO PIESEŇ, KTORÁ POVZBUDZOVALA BRATOV VO VÄZENÍ. POTOM ODPOVEDZTE NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY:

  • V akých podmienkach brat Frost zložil pieseň?

  • Ako táto pieseň povzbudzovala bratov, ktorí boli v koncentračnom tábore Sachsenhausen?

  • V akých každodenných situáciách ťa môžu piesne Kráľovstva povzbudiť?

  • Ktoré piesne Kráľovstva by si sa rád naučil?