Každý rok sa tešíme na duchovnú hostinu, ktorá nás čaká na regionálnych zjazdoch. Chceme, aby aj iní okúsili Jehovovu dobrotu, a preto budeme na zjazd pozývať čo najviac ľudí. (Ža 34:8) Rada starších v každom zbore rozhodne, ako čo najlepšie využiť pozvánky na zjazd.

NA ČO PAMÄTAŤ

  • Kedy budeme mať zjazd?

  • Kedy sa v našom zbore začína kampaň?

  • Kedy budú schôdzky pred zvestovateľskou službou?

  • Aké sú moje ciele počas tejto kampane?

  • Koho chcem na zjazd pozvať?

ČO POVIEŠ?

Po zvyčajnom pozdrave by si mohol povedať:

„V rámci celosvetovej kampane sme vám priniesli pozvánku na jedno veľmi dôležité podujatie. Dátum, čas a miesto konania nájdete na tejto pozvánke. Budeme radi, keď prídete.“

AKO MÔŽEŠ ROZVÍJAŤ ZÁUJEM?

Chceme na zjazd pozvať čo najviac ľudí, no pritom si všímať akýkoľvek prejav záujmu a ďalej ho rozvíjať.

Spolu s pozvánkou môžeš cez víkend ponúknuť aj časopis.