Spomínaš si niekedy na príjemné chvíle s Jehovovým ľudom — na povzbudzujúce zborové zhromaždenia, zjazdy plné nadšenia, na to, čo pekné si zažil v službe, alebo na príjemné rozhovory s bratmi a sestrami? To znamená, že si nezabudol na Jehovu. Ani on nezabudol na teba. Má ťa rád a pamätá na tvoju vernú službu. A ochotne ti pomôže, aby si sa k nemu vrátil.

„Ja sám,“ hovorí Jehova, „hľadám svoje ovce a starám sa o ne. Ako sa stará ten, čo pasie svoje stádo v deň, keď sa nachádza uprostred svojich oviec, ktoré sa rozšírili doďaleka, tak sa budem starať o svoje ovce; a ja ich oslobodím zo všetkých miest, kam boli rozptýlené.“ (Ezechiel 34:11, 12)