Vieš, o akom Kráľovstve hovoríme? ~ Hovoríme o Božom Kráľovstve, ktoré urobí zo zeme raj. Chcel by si o tomto Kráľovstve vedieť viac? ~

Každé kráľovstvo má svojho kráľa. A ten kráľ vládne nad ľuďmi, ktorí žijú v jeho krajine. Vieš, kto je Kráľom Božieho Kráľovstva? ~ Áno, je to Ježiš Kristus. Žije v nebi. Čoskoro bude Kráľom nad všetkými ľuďmi na zemi! Čo myslíš, budeme šťastní, keď bude nad celou zemou vládnuť Ježiš? ~

Na čo sa tešíš v raji?

Budeme veľmi šťastní! V raji si už ľudia nebudú robiť zle ani nebudú bojovať. Všetci ľudia sa budú mať radi. Nikto nebude chorý a ľudia nebudú ani zomierať. Slepí budú vidieť, hluchí budú počuť a tí, ktorí nemôžu chodiť, budú môcť behať a skákať. Každý bude mať dosť jedla. Zvieratká budú priateľské k sebe navzájom aj k ľuďom. Ľudia, ktorí zomreli, budú opäť žiť. Mnohí z mužov a žien, o ktorých si sa dozvedel v tejto brožúre, ako bola Rebeka, Rachab,  Dávid alebo Eliáš, budú vzkriesení tiež! Chcel by si sa s nimi v raji stretnúť? ~

Jehova ťa má rád a chce, aby si bol šťastný. Ak sa budeš stále učiť o Jehovovi a poslúchať ho, aj ty budeš môcť žiť navždy v tom krásnom raji. Chceš tam žiť? ~