ROZPRÁVAŠ sa s Jehovom Bohom? ~ Jehova chce, aby si sa s ním rozprával. Rozhovor s Bohom sa nazýva modlitba. Ježiš sa často rozprával so svojím Otcom v nebi. Niekedy chcel byť sám, keď sa rozprával s Bohom. Biblia hovorí, že raz „vystúpil sám na vrch modliť sa. Hoci už bolo neskoro, bol tam sám.“ — Matúš 14:23.

Kedy sa môžeš osamote modliť k Jehovovi? ~ Osamote sa môžeš rozprávať s Jehovom napríklad vtedy, keď ideš večer spať. Ježiš povedal: „Keď sa modlíš, choď do svojej izby, a keď zavrieš dvere, modli sa k svojmu Otcovi.“ ​(Matúš 6:6) Modlíš sa k Jehovovi každý večer pred spaním? ~ Mal by si to robiť.

Ježiš sa modlil, keď bol sám... i keď bol s inými

Ježiš sa modlil, aj keď s ním boli iní ľudia. Keď zomrel Ježišov priateľ Lazar, Ježiš sa s ďalšími modlil na mieste, kde  bol Lazar pochovaný. (Ján 11:41, 42) Ježiš sa modlil aj vtedy, keď sa zišiel so svojimi učeníkmi. Chodievaš aj ty na zhromaždenia, kde sa spoločne s inými modlíš? ~ Zvyčajne sa tam modlí niekto, kto je od teba starší. Pozorne počúvaj, čo hovorí, pretože hovorí k Bohu aj za teba. Potom budeš môcť po modlitbe povedať „amen“. Vieš, čo znamená povedať na konci modlitby „amen“? ~ Znamená to, že sa ti modlitba páčila. Znamená to, že s ňou súhlasíš a že chceš, aby to bola aj tvoja modlitba.

Prečo by si mal pozorne počúvať modlitby na zhromaždeniach?

Ježiš sa modlil aj pred jedlom. Ďakoval zaň Jehovovi. Pomodlíš sa vždy predtým, ako začneš jesť? ~ Je správne, aby sme pred jedlom Jehovovi poďakovali. Keď ješ s viacerými, možno modlitbu vysloví niekto iný. Ale čo by si mal urobiť, ak ješ sám? Alebo čo ak ješ s ľuďmi, ktorí Jehovovi neďakujú? ~ Potom by si sa mal pomodliť sám.

Musíš sa vždy modliť nahlas, alebo ťa Jehova počuje, aj keď sa modlíš v duchu? ~ Odpoveď sa môžeme dozvedieť z príbehu o Nehemiášovi. Bol Jehovovým ctiteľom a pracoval v paláci perzského kráľa Artaxerxa. Jedného dňa bol Nehemiáš  veľmi smutný. Dozvedel sa, že múry Jeruzalema, hlavného mesta jeho ľudu, sú zbúrané.

Kedy sa môžeš pomodliť v duchu, tak ako to urobil Nehemiáš?

Keď sa kráľ spýtal Nehemiáša, prečo je smutný, Nehemiáš sa najskôr v duchu pomodlil. Potom kráľovi povedal, prečo je smutný, a požiadal ho, či by mohol ísť do Jeruzalema znovu postaviť múry. Vieš, čo sa potom stalo? ~

Boh vypočul Nehemiášovu modlitbu. Kráľ mu povedal, že môže ísť! Dokonca dal Nehemiášovi veľa dreva, aby ho použil pri výstavbe múrov. Teda Boh skutočne môže vypočuť naše modlitby, i keď ich nevyslovíme nahlas. — Nehemiáš 1:2, 3; 2:4–8.

Teraz porozmýšľaj. Myslíš si, že by si mal pri modlitbe skloniť hlavu alebo  si kľaknúť? ~ Ježiš niekedy kľačal, keď sa modlil. Inokedy stál. A občas pri modlitbe zdvihol oči k nebu, ako napríklad vtedy, keď sa modlil za Lazara.

Teda čo to naznačuje? ~ Naznačuje to, že nie je dôležité, v akej polohe sa modlíš. Niekedy môže byť správne, keď skloníš hlavu a zavrieš oči. Inokedy si možno kľakneš, tak ako to niekedy robil Ježiš. Pamätaj, že k Bohu sa môžeme modliť kedykoľvek cez deň alebo v noci a on nás bude počuť. Je dôležité veriť, že Jehova počúva naše modlitby. Veríš, že Jehova počúva aj tvoje modlitby? ~

O čom môžeš hovoriť Bohu v modlitbe?

Čo by sme mali hovoriť Jehovovi v modlitbe? ~ Povedz mi, o čom sa s Bohom rozprávaš, keď sa modlíš? ~ Jehova nám dáva veľa dobrých vecí a je správne, aby sme mu za ne ďakovali, však? ~ Môžeme mu ďakovať za jedlo. Ale poďakoval si sa mu už za modré nebo, zelené stromy či krásne kvety? ~ Aj tieto veci vytvoril Boh.

Ježišovi učeníci raz Ježiša prosili, aby ich naučil modliť sa. A tak im Veľký Učiteľ ukázal, na čo by mali vo svojej modlitbe pamätať. Vieš, o čo dôležité sa mali modliť? ~ Vezmi si Bibliu a nájdi si 6. kapitolu Matúša. Od 9. po 13. verš je zapísaná modlitba, ktorú mnohí ľudia nazývajú Otčenáš alebo Pánova modlitba. Prečítajme si ju spoločne.

 Z Ježišových slov sa dozvedáme, že v našej modlitbe máme pamätať na Božie meno. Máme sa modliť, aby bolo Božie meno posvätené, teda považované za sväté. Aké je Božie meno? ~ Áno, Božie meno je Jehova a my by sme mali mať toto meno radi.

Ježiš nás tiež učil, aby sme sa modlili o príchod Božieho Kráľovstva. Toto Kráľovstvo je dôležité, pretože prinesie mier a zem premení na raj.

Veľký Učiteľ okrem toho povedal, že sa máme modliť o to, aby sa diala Božia vôľa na zemi, tak ako sa deje v nebi. Ak sa o to modlíme, potom by sme mali robiť to, čo chce Boh.

Ježiš nás ďalej učil, aby sme sa modlili o jedlo, ktoré potrebujeme na ten deň. Povedal tiež, že ak urobíme niečo nesprávne, mali by sme dať Bohu najavo, že to ľutujeme. A mali by sme ho prosiť o odpustenie. Ale Boh nám odpustí iba vtedy, ak aj my odpustíme tým, ktorí nám urobili niečo zlé. Je pre teba ťažké odpúšťať? ~

Nakoniec Ježiš povedal, že by sme sa mali modliť, aby nás Jehova Boh chránil pred tým zlým, Satanom Diablom. Teda o toto všetko je dobré modliť sa k Bohu.

Mali by sme veriť, že Jehova počúva naše modlitby. Okrem toho, že ho prosíme o pomoc, mali by sme mu stále aj ďakovať. Boh je šťastný, keď to, čo v modlitbe hovoríme, myslíme úprimne. Má radosť, keď ho prosíme o správne veci, a určite nám ich dá. Veríš tomu? ~

Ďalšie dobré rady o modlitbe môžeš nájsť v Rimanom 12:12; 1. Petra 3:12 a v 1. Jána 5:14.