UŽ TI niekto niečo ukradol? ~ Ako ti vtedy bolo? ~ Ten, kto ti to ukradol, bol zlodej a zlodeja nikto nemá rád. Čo myslíš, ako sa niekto stane zlodejom? Narodí sa ako zlodej? ~

V predchádzajúcej kapitole sme sa dozvedeli, že všetci sme sa narodili hriešni. Teda sme nedokonalí. Ale nikto sa nenarodí ako zlodej. Zlodej môže pochádzať z dobrej rodiny. Jeho rodičia, bratia i sestry môžu byť čestní. No ak niekto túži po peniazoch alebo po niečom, čo sa za ne dá kúpiť, môže sa z neho stať zlodej.

Vedel by si povedať, kto bol prvým zlodejom? ~ Porozprávajme si o tom. Veľký Učiteľ poznal tohto zlodeja, keď bol ešte v nebi. Tým zlodejom bol anjel. Ale Boh vytvoril všetkých anjelov dokonalých. Ako sa teda mohol z anjela stať zlodej? ~ V 8. kapitole tejto knihy sme sa dozvedeli, že tento anjel chcel niečo, čo mu nepatrilo. Pamätáš sa ešte, čo chcel? ~

Keď Boh stvoril prvého muža a ženu, anjel chcel, aby ľudia uctievali jeho. Ale nemal na to právo. Adam a Eva mali uctievať len Boha. No anjel pripravil Boha o toto uctievanie! Stal sa zlodejom, lebo Adama a Evu naviedol, aby namiesto Boha uctievali jeho. Stal sa Satanom Diablom.

Ako sa z niekoho stane zlodej? ~ Tak, že začne túžiť po tom, čo mu nepatrí. Táto túžba sa môže stať takou silnou,  že aj dobrých ľudí môže priviesť k zlému konaniu. Niektorí zlodeji sa už nezmenia a nezačnú zase konať správne. Tak to bolo aj v prípade jedného Ježišovho apoštola. Volal sa Judáš Iškariotský.

Judáš odmalička poznal Boží Zákon, a preto vedel, že je nesprávne kradnúť. Vedel o tom, že kedysi sám Boh prehovoril z neba a povedal svojmu ľudu: „Nebudeš kradnúť.“ ​(2. Mojžišova 20:15) Keď bol Judáš dospelý, stretol Veľkého Učiteľa a stal sa jeho učeníkom. Neskôr si ho Ježiš dokonca vybral za svojho apoštola.

Ježiš a jeho apoštoli chodili stále spolu. Spoločne tiež jedli. Preto mali spoločné peniaze, ktoré boli uložené v pokladničke. Ježiš dal túto pokladničku na starosť Judášovi, ale peniaze v nej mu nepatrili. Vieš, čo začal Judáš po čase robiť? ~

Prečo Judáš kradol?

Judáš začal peniaze z pokladničky potajomky brať. Bral ich, keď sa ostatní nepozerali, a hľadal spôsoby, ako ich získať ešte viac. Stále myslel iba na peniaze. Pozrime sa, k čomu táto nesprávna túžba po peniazoch viedla.

Niekoľko dní pred smrťou Veľkého Učiteľa vzala Mária, sestra Ježišovho priateľa Lazara, veľmi dobrý olej a vyliala ho na Ježišove nohy. No Judášovi sa to nepáčilo. Čo myslíš, prečo? ~ Tvrdil, že olej sa mohol predať a peniaze sa mohli rozdať chudobným ľuďom. Ale v skutočnosti chcel dať peniaze do pokladničky, aby ich z nej potom ukradol. — Ján 12:1–6.

Ježiš povedal Judášovi, aby Márii nevyčítal, že mu prejavila takú láskavosť. Judášovi sa jeho slová nepáčili, a tak išiel za hlavnými kňazmi, ktorí boli Ježišovými nepriateľmi. Kňazi  chceli Ježiša uväzniť. Ale chceli to urobiť v noci, aby ich ľudia nevideli.

Judáš kňazom povedal: ‚Ak mi dáte peniaze, poviem vám, ako sa môžete Ježiša zmocniť. Koľko mi dáte?‘

‚Dáme ti tridsať kúskov striebra,‘ odpovedali kňazi. — Matúš 26:14–16.

Judáš si ich zobral. V podstate Veľkého Učiteľa tým mužom predal! Vieš si predstaviť, že by niekto zradil človeka, len aby získal peniaze? ~ Keď sa z niekoho stane zlodej a kradne, môže nakoniec pre peniaze urobiť čokoľvek. Je to preto, že peniaze miluje viac ako iných ľudí alebo dokonca viac ako Boha.

Možno povieš: ‚Nikdy nebudem mať niečo rád viac ako Jehovu Boha.‘ Je pekné, že takto zmýšľaš. Ale zrejme aj Judáš tak zmýšľal, keď si ho Ježiš vybral za apoštola. Pouvažujme ešte o ďalších ľuďoch, ktorí si možno mysleli to isté, predtým než sa z nich stali zlodeji.

O čom uvažovali Achan a Dávid? Bolo to správne?

Jeden z nich žil dávno pred narodením Veľkého Učiteľa. Bol to Boží služobník Achan. Biblia  hovorí, že keď Boží ľud porazil svojich nepriateľov, ukoristené veci mali patriť Jehovovi. No Achan uvidel nádherné šaty, zlato a niekoľko kúskov striebra. Nepatrili mu, patrili Jehovovi. Ale Achan ich tak veľmi chcel, až ich ukradol. — Jozua 6:19; 7:11, 20–22.

Ďalším príkladom je Dávid. Kedysi dávno ho Jehova vybral za kráľa nad izraelským národom. Jedného dňa Dávid zbadal krásnu ženu Bat-šebu. Stále sa na ňu pozeral a začal uvažovať, že si ju vezme k sebe domov. Ale Bat-šeba bola manželkou Urijaha. Čo mal Dávid urobiť? ~

Mal na ňu prestať myslieť. Ale on neprestal. Preto ju dal priviesť do svojho domu a potom nechal Urijaha zabiť.  Prečo Dávid urobil niečo také zlé? ~ Pretože stále túžil po žene, ktorá patrila niekomu inému. — 2. Samuelova 11:2–27.

Prečo môžeme povedať, že Abšalóm bol zlodejom?

Dávid potom ľutoval to, čo urobil, a tak ho Jehova nechal žiť. Ale odvtedy mal mnoho ťažkostí. Jeho syn Abšalóm chcel byť kráľom miesto neho. A tak keď ľudia prichádzali za Dávidom, Abšalóm každého objal a pobozkal. Biblia hovorí: „Abšalóm stále kradol srdcia izraelských mužov.“ Snažil sa ľudí ovplyvniť, aby miesto Dávida chceli za kráľa jeho. — 2. Samuelova 15:1–12.

Už si chcel niečo tak veľmi ako Achan, Dávid a Abšalóm? ~ Ak to patrí niekomu inému a ty by si si to zobral bez dovolenia, bola by to krádež. Pamätáš si, čo chcel prvý zlodej, Satan? ~ Chcel, aby ľudia uctievali jeho, a nie Boha. A tak keď Satan naviedol Adama a Evu, aby poslúchali jeho, bola to krádež.

Predstav si, že sa ideš hrať ku kamarátovi. Bolo by správne, keby si si odtiaľ niečo zobral domov? ~ Komu patria veci, ktoré má kamarát doma? ~ Patria jeho rodičom. Preto si odtiaľ môžeš niečo zobrať iba vtedy, ak ti to oni dovolia. Keby si si bez dovolenia niečo vzal domov, bola by to krádež.

Kedy ťa môže lákať niečo ukradnúť? ~ Keď chceš niečo, čo ti nepatrí. No aj keby žiaden človek nevidel, že si to berieš, kto ťa vidí? ~ Vidí ťa Jehova Boh. Nesmieme zabudnúť, že Boh nemá rád zlodejov. Teda ak máš rád Boha a svojich blížnych, nikdy sa nestaneš zlodejom.

Biblia nám jasne hovorí, že je nesprávne kradnúť. Prečítaj si Marka 10:17–19; Rimanom 13:9Efezanom 4:28.