VIEŠ, čo sú predsudky? ~ Predsudky máme vtedy, keď niekoho nemáme radi len preto, že vyzerá inakšie ako my alebo že hovorí iným jazykom. Teda predsudky máme, keď sa nám niekto nepáči alebo o ňom máme zlý názor ešte predtým, než ho skutočne spoznáme.

Myslíš si, že je správne, aby sme niekoho nemali radi, skôr než spoznáme, aký je? Je správne, aby sa nám niekto nepáčil len preto, že je iný? ~ Nie, mať predsudky nie je správne a nie je to ani láskavé. Nemali by sme byť k niekomu neláskaví len preto, že je možno iný ako my.

Skús porozmýšľať, či poznáš niekoho, kto má inú farbu pleti ako ty alebo kto hovorí iným jazykom ako my. ~ Možno poznáš aj niekoho, kto vyzerá inak, pretože bol zranený alebo chorý. Si láskavý a priateľský k takýmto ľuďom? ~

Ako by sme sa mali správať k ľuďom, ktorí sú iní ako my?

Ak počúvame Veľkého Učiteľa, Ježiša Krista, budeme láskaví ku každému. Nemali by sme robiť rozdiely medzi ľuďmi. Nezáleží na tom, z ktorej krajiny pochádzajú alebo akú majú farbu pleti. Mali by sme byť láskaví ku všetkým. Hoci všetci sa tak nesprávajú, Ježiš nám dal poučenie o láskavosti. Teraz ti o tom porozprávam.

Raz k Ježišovi prišiel Žid, ktorý mal voči iným predsudky, a položil mu otázku: ‚Čo musím robiť, aby som žil večne?‘ Tento muž chcel od Ježiša počuť, že má byť láskavý iba k ľuďom, ktorí majú rovnakú farbu pleti alebo sú rovnakej  národnosti ako on. Ježiš vedel, ako muž uvažuje, a preto sa ho namiesto odpovede spýtal: ‚Čo hovorí Boží Zákon, že máme robiť?‘

Muž odpovedal: ‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.‘ Ježiš povedal: ‚Správne si odpovedal. Stále to rob a získaš večný život.‘

Ale muž nechcel byť láskavý k ľuďom, ktorí boli iní ako on. A preto sa snažil nájsť výhovorku. Opýtal sa Ježiša: „Kto je v skutočnosti môj blížny?“ Možno chcel, aby mu Ježiš odpovedal: „Tvojimi blížnymi sú tvoji priatelia“ alebo „Sú to ľudia, ktorí vyzerajú ako ty“. Ale Ježiš odpovedal tým, že mu porozprával príbeh o Židovi a Samaritánovi. Príbeh sa odohrával takto:

Istý muž išiel z Jeruzalema do Jericha. Ten muž bol Žid. Na ceste ho prepadli lupiči. Zhodili ho na zem a vzali mu peniaze aj odev. Zbili ho a nechali ho polomŕtveho ležať pri ceste.

 O krátky čas šiel tadiaľ jeden kňaz. Zbadal muža, ktorý bol vážne zranený. Čo by si ty urobil na jeho mieste? ~ Ten kňaz iba prešiel okolo neho po druhej strane cesty. Ani sa nezastavil. Neurobil vôbec nič, aby tomu mužovi pomohol.

Potom išiel po ceste iný veľmi nábožný človek. Bol to Lévita, ktorý slúžil v Jeruzaleme v chráme. Zastaví sa, aby zranenému mužovi pomohol? ~ Nie. Urobil presne to isté čo kňaz.

Nakoniec išiel okolo Samaritán. Vidíš ho na obrázku, ako prichádza? ~ Aj on uvidel pri ceste ležať zraneného Žida. Ale Samaritáni a Židia sa väčšinou nemali radi. (Ján 4:9) Obíde preto Samaritán muža bez pomoci? Môže si povedať: ‚Prečo  by som mal tomuto Židovi pomôcť? On by mi nepomohol, keby som ja bol zranený.‘

Prečo bol Samaritán dobrým blížnym?

Samaritán sa pozrel na muža ležiaceho pri ceste a prišlo mu ho ľúto. Nemohol ho tam nechať zomrieť. Preto zostúpil zo svojho zvieraťa, prišiel k mužovi a začal mu ošetrovať rany. Nalial mu na ne olej a víno. To malo pomôcť, aby sa rany skôr zahojili. Potom mu ich obviazal látkou.

Samaritán opatrne vysadil zraneného muža na svoje zviera a pomaly s ním šiel po ceste až k hostincu. Tam Samaritán prenajal mužovi izbu a dobre sa oňho postaral.

Keď Ježiš dorozprával Židovi tento príbeh, spýtal sa ho: ‚Kto z týchto troch mužov bol podľa teba dobrým blížnym?‘ Čo by si povedal ty? Bol to kňaz, Lévita, alebo Samaritán? ~

Žid odpovedal: ‚Dobrým blížnym bol ten muž, ktorý sa zastavil a postaral sa o zraneného.‘ Ježiš povedal: ‚Máš pravdu. Choď a sám konaj podobne.‘ — Lukáš 10:25–37.

Páčil sa ti tento príbeh? ~ Z tohto príbehu  sa učíme, kto sú naši blížni. Nie sú nimi len naši dobrí priatelia. Nie sú to iba ľudia, ktorí majú rovnakú farbu pleti ako my alebo hovoria rovnakým jazykom. Ježiš nás učil, aby sme boli láskaví k ľuďom bez ohľadu na to, odkiaľ sú, ako vyzerajú alebo akým jazykom hovoria.

Aj Jehova Boh je taký. Nemá predsudky. ‚Váš Otec, ktorý je v nebesiach, pôsobí, aby jeho slnko vychádzalo nad zlými i nad dobrými ľuďmi,‘ povedal Ježiš. ‚A necháva dážď padať na dobrých ľudí aj na tých, ktorí nie sú dobrí.‘ Preto by sme aj my mali byť ku všetkým láskaví tak ako Boh. — Matúš 5:44–48.

Ako môžeš byť ty dobrým blížnym?

Teda čo urobíš, keď uvidíš, že niekto potrebuje pomoc? ~ Čo ak je ten človek z inej krajiny alebo má inú farbu pleti ako ty? Stále je to tvoj blížny a mal by si mu pomôcť. Ak máš pocit, že si príliš malý na to, aby si mu pomohol, môžeš požiadať o pomoc niekoho staršieho. Alebo môžeš zavolať policajta či učiteľa. Ak to urobíš, ukážeš, že si láskavý ako Samaritán.

Veľký Učiteľ chce, aby sme boli láskaví. Chce, aby sme druhým pomáhali, nech už ide o kohokoľvek. Preto vyrozprával tento príbeh o láskavom Samaritánovi.

O tom, prečo prejavovať láskavosť ľuďom bez ohľadu na ich rasu alebo národnosť, si prečítaj v Prísloviach 19:22Skutkoch 10:34, 35; 17:26.