• POČET KRAJÍN 29

  • POČET OBYVATEĽOV 41 051 379

  • POČET ZVESTOVATEĽOV 98 574

  • POČET BIBLICKÝCH ŠTÚDIÍ 67 609

Pozvanie prijala po deviatich rokoch

Keď Olivia z Austrálie chodila do škôlky, pozvala svoju učiteľku na Pamätnú slávnosť. Každý rok ju potom prišla pozvať znovu. Až napokon v roku 2016, po deviatich rokoch, jej učiteľka zatelefonovala, že by rada prišla. Povedala, že sa cítila poctená, keď ju Olivia každý rok pozvala. A tak spolu s manželom  prišla na Pamätnú slávnosť. Jej manžel si pamätal, ako sa v meste stavala sála Kráľovstva, lebo pracoval pre mestskú radu. Povedal bratom, že naňho veľmi zapôsobilo, ako mali zorganizované stavebné práce. Učiteľka a jej manžel sa cítili tak dobre, že zo sály odchádzali medzi poslednými.

Austrália: Oliviina vytrvalosť po deviatich rokoch priniesla ovocie

Prečítal si knihu trikrát

Jacintu s manželkou žijú vo Východnom Timore. Ako silní katolíci vôbec nechápali, ako sa ich synovec mohol stať Jehovovým svedkom a prestať chodiť so svojou rodinou do kostola. Jacintu chcel synovcovi dokázať, že sa mýli, a tak sa rozhodol, že si prečíta knihu Čo učí Biblia? Chcel v nej nájsť falošné učenie. Neskôr povedal svojej manželke: „Prečítal som si tú knihu. Ale všetko je pravda.“

„Určite si si ju neprečítal poriadne,“ odpovedala. „Prečítaj si ju znovu, ale tentoraz pomaly.“

Jacintu to urobil a opäť svojej manželke povedal: „Všetko je pravda.“ A dodal: „Všetko v nej je z Biblie. Aj to, čo hovorí o uctievaní mŕtvych, je z Biblie.“

Odpovedala mu: „Prečítaj si ju tretíkrát, ale tentoraz si v každom odseku vyznač hlavné myšlienky — dôkladne si ju preštuduj. Musí tam byť nejaká chyba.“

 Jacintu si knihu veľmi dôkladne preštudoval a v každom odseku si vyznačil hlavné myšlienky. Keď ju dočítal tretíkrát, povedal: „Všetko je to pravda! Náš synovec má pravdu.“ Jacintu teraz študuje Bibliu s Jehovovými svedkami.

Podnietila ju dcérka

Istá priekopníčka z Guamu stretla v službe jednu ženu z ostrova Pohnpei a ukázala jej video Prečo je dobré študovať Bibliu? Sľúbila jej, že príde znovu. Hoci to skúšala niekoľkokrát, nemohla ju nájsť doma. A tak keď otvorila jej dcérka, sestra jej ukázala video zo seriálu Staň sa Jehovovým priateľom. Video sa dievčatku veľmi páčilo. Keď tam sestra prišla opäť, otvorila matka dievčatka a prejavila záujem o biblické posolstvo. Dcérka jej totiž predtým povedala, že by mali ísť do  kostola tej panej, ktorá jej ukázala video. U matky dievčatka to očividne roznietilo záujem. Sestra jej predviedla biblické štúdium a dohodli sa, že v ňom budú pokračovať.

„Ako ovce bez pastiera“

Terence, ktorý slúži ako krajský dozorca, išiel so svojou manželkou Stellou do Inakoru, neprideleného obvodu na Papue-Novej Guinei. Spomína, čo zažili na druhý deň po svojom príchode: „Bolo skoro ráno a ešte sme spali, keď sme začuli klopanie na dvere. Vonku čakalo veľa ľudí, a tak sme im zvestovali od  šiestej rána až do poludnia. Urobili sme si prestávku, aby sme sa osprchovali. Potom sme zistili, že nás vonku čaká mnoho ďalších ľudí. A tak sme im zvestovali od druhej poobede až do polnoci.“ Na druhý deň ráno ich opäť hľadalo veľa ľudí, ale nenašli ich. Manželia sa totiž rozhodli odísť veľmi zavčasu, aby navštívili inú oblasť. Terence hovorí: „Keď zistili, kam sme odišli, vydali sa za nami a našli nás. Znovu sme im zvestovali až do obeda. Keď sme sa vrátili na miesto nášho ubytovania, čakala tam na nás ďalšia skupina ľudí. Podobný scenár sa opakoval každý deň. Tí ľudia boli naozaj ‚ako ovce bez pastiera‘.“ (Mat. 9:36)

Papua-Nová Guinea: Ľudia netrpezlivo čakali na Terencea a Stellu

Dary pre terapeutku

Priekopníčka Agnès, ktorá žije v Novej Kaledónii, mala bolesti ramena a musela chodiť k fyzioterapeutke. Počas rehabilitácie terapeutka povedala, že keď vidí toľkých ľudí trpieť, zdá sa jej, že Boh je krutý. Agnès sa potichu poďakovala Jehovovi za to, že má príležitosť obhájiť ho. Potom terapeutke ukázala leták Skončí sa raz všetko utrpenie? a prečítala jej Zjavenie 21:3, 4.

Terapeutka povedala: „Nie som si istá, či je tento verš aj v mojej Biblii, lebo v nej sú len evanjeliá.“ Keď zistila, že Agnès je Jehovovou svedkyňou, povedala, že svedkov stretla aj doma v Čile.

Agnès si spomenula, že v JW Broadcasting bola odvysielaná správa z pobočky v Čile. Pri ďalšej návšteve priniesla tablet a prehrala video terapeutke. Keď terapeutka videla Bétel a zjazdovú sálu v Čile, veľmi to na ňu zapôsobilo. Potom jej Agnès povedala: „Mám pre  vás ešte jednu vec — celú Bibliu, aby ste si mohli prečítať Zjavenie 21:3, 4 — verš, ktorý som vám čítala minulý týždeň!“ Terapeutka nadšene vstala zo stoličky a objala Agnès so slovami: „Veľmi vám ďakujem za oba úžasné dary!“

Nová Kaledónia: Na fyzioterapeutku veľmi zapôsobilo video

Na ďalšiu návštevu jej Agnès priniesla knihu Čo učí Biblia? a podrobnejšie jej vysvetlila príčinu utrpenia vo svete. Terapeutka povedala, že odchádza do Čile na dovolenku a že si knihu vezme so sebou, aby si ju mohla celú prečítať.