To, čo stiahnu, dávajú ďalším

Internet na Kube ešte stále nie je bežne dostupný. No už je možné pripojiť sa naň v priestoroch, ktoré zriadil jeden telefónny operátor. Je to však veľmi drahé. Bratia z pobočky chceli pomôcť zvestovateľom mať úžitok zo stránky jw.org, a preto bratov v zboroch povzbudili, aby sa dohodli, že vždy jeden zvestovateľ posťahuje zo stránky publikácie, audionahrávky a videá a potom ich poskytne ďalším členom svojho zboru. Veľmi sa to osvedčilo.

 Sála Kráľovstva dostala prednosť pred mobilom

Desaťročná Teona a jej osemročná sestrička Tamuna žijú v Gruzínsku. Dievčatá chceli mobil a ich stará mama im naň chcela prispieť. Sľúbila, že každý mesiac im zo svojej penzie niečo dá. Žiaľ, náhle zomrela. Jej poslednú penziu dali príbuzní dievčatám, aby si mohli kúpiť mobil, ktorý tak chceli. Ale ony si to rozmysleli a svojmu zboru napísali: „Vieme, že o dva týždne sa v našej dedine T’erjola začne stavať nová sála Kráľovstva. Starká pri tom veľmi chcela pomáhať. Preto sme sa rozhodli nekúpiť si mobil, ale celý jej dôchodok dať zboru. Postavte nám, prosím, peknú sálu!“

Grécke Písma v tetumčine

Dňa 17. januára 2014 v meste Dili vo Východnom Timore oznámil Geoffrey Jackson z vedúceho zboru vydanie Prekladu nového sveta Kresťanských gréckych Písiem v tetumčine, najrozšírenejšom jazyku krajiny. Dovtedy jediný preklad Gréckych Písiem v tomto jazyku tlačila a distribuovala katolícka cirkev a jej predstavitelia ho nechceli predávať Jehovovým svedkom ani ľuďom, ktorých podozrievali, že študujú s Jehovovými svedkami. Ibaže katolícky preklad obsahoval mnoho nepresností, zastaraných slov a tlačových chýb. Darren, ktorý slúži vo Východnom Timore ako misionár, však o Preklade nového sveta hovorí: „Mnohí Východotimorčania, ktorí si prečítajú niečo z Prekladu nového sveta, sú uchvátení jeho presnosťou. Hneď si pýtajú  jeden kus pre seba. Ľahko sa im číta a sú radi, že má veľké písmená, lebo v mnohých domoch je slabé osvetlenie. Veľa ľudí, ktorí dostali tento preklad, teraz študuje Bibliu.“

„Jehova si ma cení“

Macedónsko: Služba s publikáciami v rómčine

V januári 2014 dosiahlo prekladanie do rómčiny, ktorou sa hovorí v Macedónsku, významný míľnik. Vznikol trvalý prekladateľský tím a bolo schválené vydávať publikácie v tomto jazyku nielen v latinke, ale aj v azbuke. Rómsky hovoriacim ľuďom v krajine to veľmi pomôže, lebo na azbuku, ktorá je tam úradným písmom, sú viac zvyknutí.

Na mnohých rómsky hovoriacich ľudí veľmi pôsobí, že Jehovova organizácia tlačí literatúru v ich jazyku. Istá sestra povedala: „Ako človek, ktorý hovorí po rómsky, často zažívam, že mnou ľudia iných rás pohŕdajú.  Preto som Jehovovi veľmi vďačná, že si ma natoľko cení, že mi dáva literatúru v mojom jazyku. Ešte viac ma to k nemu priťahuje.“

„Som Jehovovi veľmi vďačná, že si ma natoľko cení, že mi dáva literatúru v mojom jazyku“

Zmena správy

Od 1. februára 2014 začala pobočka v Spojených štátoch dozerať aj na územie a zbory na Jamajke Kajmaních ostrovoch. Pod správou tejto pobočky teraz zjednotene slúži viac ako 1,2 milióna zvestovateľov! Patria k nim bratia a sestry v 50 amerických štátoch, na Amerických Panenských ostrovoch, na Bahamách, na Bermudách, na Britských Panenských ostrovoch, v Portoriku i na ostrovoch Turks a Caicos.

Priekopníci v Japonsku

Medzi bratmi a sestrami v Japonsku ďalej vládne živý priekopnícky duch. V tejto ostrovnej krajine je štvrtý najvyšší počet pravidelných priekopníkov na svete. Na začiatku služobného roka 2014 sa počet priekopníkov zvýšil o 2 646, takže teraz ich je celkove 65 668. V marci 2014 slúžila v niektorej forme priekopníckej služby viac ako polovica zvestovateľov.