• NARODENÝ 1960

  • POKRSTENÝ 1982

  • STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA Už ako chlapca ho k pravde priťahovala láska, ktorú mu bratia prejavovali, hoci neovládali posunkový jazyk.

AKO dieťa som stratil sluch a v škole pre nepočujúcich som sa naučil posunkový jazyk. S pravdou som sa po prvý raz stretol, keď som mal 11 rokov. Vtedy ma jedna rodina svedkov z nášho susedstva pozvala na zborové zhromaždenie. Tomu, čo sa hovorilo na pódiu, som síce nerozumel, ale bratia ma srdečne prijali a ja som sa rozhodol, že tam budem chodiť aj naďalej. Mnohí zo zboru ma pozývali, aby sme sa spolu najedli alebo sa venovali nejakej inej činnosti.

Zvestovateľom som sa stal v roku 1982 a ešte v tom roku som bol pokrstený. V roku 1984 som sa oženil s Evou, ktorá je tiež nepočujúca. Napriek tomu, že sme niektorým biblickým pravdám nerozumeli do hĺbky, rozpoznali sme Jehovovu organizáciu podľa jej poznávacieho znaku, lásky, a v zbore sme sa cítili dobre. (Ján 13:35)

 V roku 1992 sa pre niekoľkých bratov a sestry zorganizovalo vyučovanie amerického posunkového jazyka. Títo zvestovatelia čoskoro začali vyhľadávať nepočujúcich a zvestovať im dobré posolstvo. Táto služba sa zintenzívnila v roku 1994, keď boli do pobočky pozvaní manželia z Portorika, ktorí mali naučiť posunkový jazyk 25 bratov a sestier.

O niečo neskôr v tom roku sme spolu s Evou začali chodiť na zhromaždenia skupiny posunkového jazyka, ktorá práve vznikla. Až potom, keď sme začali chodiť na zhromaždenia, kde sa používal posunkový jazyk, sme začali hlbšie chápať niektoré biblické náuky. Napríklad podrobnosti o tom, ako Satan spochybnil Jehovovo právo na zvrchovanú vládu, alebo o úlohe mesiášskeho Kráľovstva v Božom predsavzatí.

Prvé zbory amerického posunkového jazyka vznikli v Santo Domingu a v Santiagu 1. decembra 1995. V auguste 2014 tu už bolo 26 zborov a 18 skupín posunkového jazyka.

Spolu s Evou sme naše tri deti učili posunkový jazyk ako ich prvý jazyk. Náš najstarší syn Éber pomáha s prekladaním do posunkového jazyka v pobočke v Spojených štátoch. Ja slúžim v zbore ako služobný pomocník a Eva je pravidelnou priekopníčkou.