„Buď odvážny a veľmi silný“ (JOZUA 1:7)

DOPOLUDNIA

 ODPOLUDNIA