Spomedzi všetkých Jehovových vlastností najviac vyniká láska. Je to zároveň vlastnosť, ktorá nás k nemu najviac priťahuje. Keď preskúmame niektoré nádherné stránky tejto drahocennej vlastnosti, pochopíme, prečo Biblia hovorí, že „Boh je láska“. — 1. Jána 4:8.