Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Priblíž sa k Jehovovi

Boh ťa povzbudzuje, aby si si k nemu vytvoril blízky vzťah. Táto kniha ti pomôže zistiť z Biblie, ako sa to dá dosiahnuť.

Predhovor

K Bohu Jehovovi si môžeš vytvoriť puto, ktoré sa nikdy nepretrhne.

1. KAPITOLA

„Hľa, toto je náš Boh“

Prečo sa Mojžiš pýtal na Božie meno, keď ho poznal?

2. KAPITOLA

Naozaj sa môžeš ‚priblížiť k Bohu‘?

Boh Jehova, Stvoriteľ neba a zeme, nám dáva pozvanie a sľub.

3. KAPITOLA

„Svätý, svätý, svätý je Jehova“

Prečo Biblia spája svätosť s krásou?

4. KAPITOLA

„Jehova je... veľký v moci“

Mala by v nás Božia moc vyvolávať strach? Odpoveď je áno aj nie.

5. KAPITOLA

Moc tvoriť — „Tvorca neba a zeme“

Z Božieho stvorenia — od obrovského Slnka až po maličkého kolibríka — sa učíme o Bohu niečo dôležité.

6. KAPITOLA

Moc ničiť — „Jehova je mužný bojovník“

Ako môže „Boh pokoja“ bojovať?

7. KAPITOLA

Moc ochraňovať — „Boh je pre nás útočišťom“

Boh chráni svojich služobníkov dvoma spôsobmi, ale jeden je oveľa dôležitejší.

8. KAPITOLA

Moc obnovovať — Jehova ‚robí všetky veci nové‘

Jehova už obnovil čisté uctievanie. Čo obnoví v budúcnosti?

9. KAPITOLA

‚Kristus, Božia moc‘

Čo sa zo zázrakov Ježiša Krista a z jeho vyučovania učíme o Jehovovi?

10. KAPITOLA

‚Staňte sa napodobňovateľmi Boha‘ v používaní moci

Možno máte väčšiu moc, ako si myslíte. Ako ju môžete používať správne?

11. KAPITOLA

„Všetky jeho cesty sú právom“

Prečo je spravodlivosť vlastnosť, pre ktorú sa nám Boh stáva drahým?

12. KAPITOLA

‚Je u Boha neprávosť?‘

Ak Jehova nenávidí nespravodlivosť, prečo je ňou naplnená celá zem?

13. KAPITOLA

„Jehovov zákon je dokonalý“

Ako môže právny systém podnecovať k láske?

14. KAPITOLA

Jehova poskytuje „výkupné na výmenu za mnohých“

Jednoduché, ale hlboké učenie vás môže priblížiť k Bohu.

15. KAPITOLA

Ježiš ‚zavedie na zemi právo‘

Ako Ježiš podporoval spravodlivosť v minulosti? Ako to robí dnes? A ako nastolí spravodlivosť v budúcnosti?

16. KAPITOLA

‚Uplatňuj právo‘, keď chodíš s Bohom

Prečo Ježiš upozorňoval „prestaňte súdiť, aby ste neboli súdení“?

17. KAPITOLA

‚Ó, hĺbka Božej múdrosti!‘

Prečo Božia múdrosť prevyšuje aj poznanie, porozumenie a rozlišovaciu schopnosť?

18. KAPITOLA

Múdrosť v „Božom slove“

Prečo Boh použil na napísanie Biblie ľudí? Prečo na to nepoužil anjelov alebo prečo ju nenapísal sám?

19. KAPITOLA

‚Božia múdrosť v svätom tajomstve‘

Čo je sväté tajomstvo, ktoré Boh kedysi skryl, ale teraz ho odhalil?

20. KAPITOLA

„V srdci je múdry“ — a predsa pokorný

Ako môže byť Zvrchovaný Pán vesmíru pokorný?

21. KAPITOLA

Ježiš zjavuje ‚múdrosť od Boha‘

Ako zapôsobila Ježišova múdrosť na vojakov, ktorí ho prišli zatknúť, ale vrátili sa s prázdnymi rukami?

22. KAPITOLA

Prejavuje sa v tvojom živote „múdrosť zhora“?

Biblia opisuje štyri požiadavky na to, aby sme si mohli rozvíjať Božiu múdrosť.

23. KAPITOLA

„On prvý miloval nás“

Čo znamená výrok „Boh je láska“?

24. KAPITOLA

Nič nás nemôže „oddeliť od Božej lásky“

Odmietaj lož, že si v Božích očiach bezcenný alebo nehodný Božej lásky.

25. KAPITOLA

‚Nežný súcit nášho Boha‘

Aké city podobné tým, ktoré matka prechováva k dieťaťu, prejavuje Boh tebe?

26. KAPITOLA

Boh, ktorý je „pripravený odpúšťať“

Ak si Boh všetko pamätá, ako môže odpustiť a zabudnúť?

27. KAPITOLA

‚Ó, aká veľká je jeho dobrota!‘

Čo všetko zahŕňa Božia dobrota?

28. KAPITOLA

„Ty sám si verne oddaný“

Ako sa Božia vernosť líši od spoľahlivosti, ktorú niekedy pozorujeme aj pri neživých veciach?

29. KAPITOLA

„Poznať Kristovu lásku“

Tri stránky Ježišovej lásky dokonale odzrkadľujú Jehovovu lásku.

30. KAPITOLA

„Ďalej choďte v láske“

Prvý list Korinťanom uvádza 14 spôsobov, ako si môžeme prejavovať lásku.

31. KAPITOLA

„Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám“

Ktorú najdôležitejšiu otázku si môžeš položiť? Ako na ňu odpovieš?