1. – 3. a) Aké nebezpečenstvo hrozilo domácnosti Abigailinho manžela Nábala a prečo? b) Čo sa dozvieme o tejto pozoruhodnej žene?

ABIGAIL vidí v očiach mladého muža strach. Je vydesený — a nie bezdôvodne. Hrozí im vážne nebezpečenstvo. Práve v tejto chvíli k nim pochoduje asi 400 bojovníkov, odhodlaných vyhladiť všetkých mužov z domácnosti Abigailinho manžela Nábala. Prečo?

Za všetko môže Nábal. Konal bezočivo a hrubo, ako obyčajne. No tentoraz zašiel priďaleko — urazil milovaného veliteľa skupiny oddaných a dobre vycvičených bojovníkov. Jeden z Nábalových mladých mužov, možno pastier, teraz prichádza za Abigail s dôverou, že sa jej podarí nájsť nejaký spôsob, ako ich zachrániť. Ale čo zmôže jedna jediná žena proti celej armáde?

Čo zmôže jedna jediná žena proti celej armáde?

Najprv si povedzme o tejto pozoruhodnej žene niečo viac. Kto bola Abigail? Ako sa ocitla v tejto kritickej situácii? A čo sa môžeme naučiť z jej príkladu viery?

„Veľmi rozvážna a krásnej postavy“

4. Akým človekom bol Nábal?

Abigail a Nábal sa k sebe vôbec nehodili. Nábal by sotva našiel lepšiu manželku, no Abigail by sa sotva mohla vydať za niekoho horšieho. Je pravda, že Nábal bol bohatý, a tak mal o sebe vysokú mienku. Ako sa však naňho pozerali iní? Bolo by ťažké nájsť biblickú postavu, ktorá by bola opísaná pohŕdavejšími výrazmi. Samotné jeho meno znamená „bláznivý“ alebo „hlúpy“. Dali mu takéto meno rodičia hneď pri narodení alebo si ho vyslúžil neskôr? Tak či onak, jeho meno ho úplne vystihovalo. Bol „drsný a zlý v svojich spôsoboch“. Bol to grobian a opilec a ľudia široko-ďaleko ho nemali radi a báli sa ho. (1. Sam. 25:2, 3, 17, 21, 25)

5., 6. a) Čo bolo podľa teba na Abigail najpríťažlivejšie? b) Prečo sa možno Abigail vydala za takého naničhodníka?

 Abigail bola presným opakom svojho manžela. Jej meno znamená „môj otec si spôsobil radosť“. Mnohí otcovia sú hrdí na to, keď majú krásnu dcéru. No múdry otec je ešte šťastnejší, keď vidí, že jeho dieťa oplýva vnútornou krásou. Žiaľ, ľudia obdarení vonkajšou krásou často nepovažujú za potrebné rozvíjať si také vlastnosti, ako je rozvaha, múdrosť, odvaha či viera. Abigail však bola iná. Biblia ju chváli za jej krásu i za jej rozvážnosť. (Prečítajte 1. Samuelovu 25:3.)

Dnes si niektorí možno kladú otázku, ako sa mohla táto inteligentná mladá žena vydať za takého naničhodníka. Pamätajme na to, že v biblických časoch boli mnohé manželstvá dohodnuté. A aj v prípade, že to tak nebolo, veľmi záležalo na súhlase rodičov. Boli Abigailini rodičia naklonení tomuto manželstvu alebo ho dokonca zariadili preto, že na nich zapôsobilo Nábalovo bohatstvo a postavenie? Donútila ich k tomuto kroku chudoba? To nevieme. Isté však je, že bohatstvo neurobilo z Nábala dobrého manžela.

7. a) Čomu by sa mali rodičia vyhýbať, ak chcú vštepiť svojim deťom správny pohľad na manželstvo? b) Čo bola Abigail rozhodnutá robiť?

Rozumní rodičia sa snažia vštepovať svojim deťom správny pohľad na manželstvo. Nenútia svoje deti uzavrieť manželstvo pre peniaze ani na ne nevyvíjajú nátlak, aby s niekým nadviazali známosť vo veku, keď ešte nie sú pripravené na úlohy a povinnosti dospelých. (1. Kor. 7:36) Pre Abigail však bolo už neskoro uvažovať o takýchto veciach. Nech sa už vydala za Nábala z akéhokoľvek dôvodu, bola jeho manželkou, a tak bola rozhodnutá zvládať túto náročnú situáciu čo najlepšie.

„Osopil sa na nich“

8. Koho Nábal urazil a prečo to bolo nemúdre?

Nábal teraz sťažil Abigail situáciu ešte viac. Mužom, ktorého urazil, nebol nik iný ako Dávid — Jehovov verný služobník, ktorého prorok Samuel pomazal, a tým odhalil, že Boh si ho vybral, aby nastúpil na trón po Saulovi. (1. Sam. 16:1, 2, 11–13) Saul na Dávida žiarlil a chcel ho zabiť, a tak sa pred ním Dávid skrýval so svojimi 600 oddanými bojovníkmi v pustatine.

9., 10. a) V akých podmienkach Dávid a jeho muži zápasili o prežitie? b) Prečo si mal Nábal vážiť to, čo preňho Dávid a jeho muži robili? (Pozri aj poznámku pod čiarou k 10. odseku.)

Nábal žil v Maóne, ale pracoval a pravdepodobne aj vlastnil  pozemky v neďalekom Karmele. * Obe tieto mestá obklopovali trávnaté vysočiny vhodné na chov oviec, ktorých Nábal vlastnil asi tritisíc. No všade naokolo bola drsná krajina. Na juhu sa rozprestierala rozľahlá pustatina Páran. Na východe viedla cesta k Soľnému (Mŕtvemu) moru cez nehostinné územie plné roklín a jaskýň. V takýchto tvrdých podmienkach Dávid a jeho muži zápasili o prežitie. Čelili mnohým ťažkostiam, a aby sa uživili, museli loviť zver. Často stretávali mladých mužov, ktorí pracovali ako pastieri pre bohatého Nábala.

10 Ako sa Dávidovi muži správali k Nábalovým pastierom? Mohli si občas prilepšiť nejakou tou ovcou, no oni nikdy nič také neurobili. Naopak, prejavili sa ako ochranný múr okolo Nábalových stád a služobníkov. (Prečítajte 1. Samuelovu 25:15, 16.) Na ovce a pastierov striehlo nejedno nebezpečenstvo. V tejto oblasti bolo množstvo dravej zveri a spoza neďalekej južnej hranice sem podnikali časté nájazdy tlupy záškodníkov a lupičov. *

11., 12. a) Ako Dávid prejavil úctu a zdvorilosť, keď prosil Nábala o pomoc? b) Ako Nábal zareagoval na Dávidovu prosbu a prečo?

11 Živiť toľkých mužov v pustatine musela byť náročná úloha. A tak jedného dňa Dávid vyslal desať poslov k Nábalovi s prosbou o pomoc. Dávid zvolil čas tejto návštevy múdro. Bolo práve radostné obdobie strihania oviec, počas ktorého bolo zvykom usporadúvať hostiny a prejavovať štedrosť. Dávid tiež starostlivo zvolil slová a použil zdvorilý spôsob oslovenia. Dokonca o sebe hovoril ako o Nábalovom „synovi“, možno aby mu ako staršiemu mužovi prejavil úctu. Ako zareagoval Nábal? (1. Sam. 25:5–8)

12 Rozzúril sa a „osopil sa na nich“! Tak to opísal mladý muž spomenutý v úvode, keď rozprával Abigail, čo sa stalo. Lakomý Nábal hlasno protestoval proti tomu, že by mal dať svoj drahocenný chlieb, vodu a mäso Dávidovi. Z jeho posmešných slov vidno, že považoval Dávida za niekoho bezvýznamného. Prirovnal ho k sluhovi, ktorý utiekol od svojho pána. Mal zrejme podobný názor ako Saul, ktorý Dávida nenávidel. No ani Nábal, ani Saul sa nepozerali na Dávida tak ako Jehova. Boh miloval Dávida a v jeho očiach nebol žiadnym vzbúreným otrokom, ale budúcim kráľom Izraela. (1. Sam. 25:10, 11, 14)

13. a) Ako Dávid najskôr zareagoval na Nábalovu urážku? b) Čo o Dávidovej reakcii odhaľuje zásada z Jakuba 1:20?

 13 Keď poslovia vyrozprávali Dávidovi, čo povedal Nábal, vzplanul v ňom hnev. A tak Dávid prikazuje: „Každý sa opášte svojím mečom!“ Aj sám sa chopí meča a vedie 400 zo svojich mužov proti Nábalovi. Zaprisaháva sa, že z Nábalovej domácnosti vyhladí všetkých mužov. (1. Sam. 25:12, 13, 21, 22) Dávidov hnev bol pochopiteľný, ale to, ako ho chcel prejaviť, nebolo správne. Biblia hovorí: „Hnev muža nepôsobí Božiu spravodlivosť.“ ​(Jak. 1:20) Môže však Abigail ešte nejako zachrániť svoju domácnosť?

„Buď požehnaná tvoja rozumnosť“

14. a) Ako Abigail urobila prvý krok, aby napravila krivdu, ktorej sa dopustil Nábal? b) Aké praktické poučenie si môžeme vziať z rozdielneho prístupu Nábala a Abigail? (Pozri aj poznámku pod čiarou.)

14 Svojím spôsobom už Abigail urobila prvý krok, aby napravila hroznú krivdu, ktorej sa Nábal dopustil voči Dávidovi. Na rozdiel od svojho manžela bola ochotná počúvať. Mladý muž vysvetlil, prečo nešiel za Nábalom, slovami: „Je priveľký naničhodník, aby sa s ním mohlo hovoriť.“ * (1. Sam. 25:17) Žiaľ, pocit vlastnej dôležitosti u Nábala spôsobil, že nebol ochotný počúvať druhých. Takýto arogantný postoj nie je ničím výnimočným ani v dnešných dňoch. Mladý muž však vedel, že Abigail je iná, a nepochybne práve preto sa obrátil na ňu.

Na rozdiel od Nábala bola Abigail ochotná počúvať

15., 16. a) Ako sa Abigail preukázala ako schopná manželka opísaná v knihe Príslovia? b) Prečo konanie Abigail nebolo vzburou proti oprávnenej autorite manžela?

15 Abigail si rýchlo premyslela, čo urobí, a hneď aj konala. V tejto biblickej správe o nej čítame štyrikrát, že konala rýchlo alebo sa ponáhľala. Hneď sa pustila do prípravy štedrého daru pre Dávida a jeho mužov. Vzala pre nich chlieb, víno, ovce, pražené obilie a hrozienkové a figové koláče. Je zjavné, že Abigail dobre vedela, čo má v dome, a zodpovedne si plnila svoje povinnosti v domácnosti, tak ako schopná manželka, ktorá bola neskôr opísaná v knihe Príslovia. (Prísl. 31:10–31) Najprv vyslala niekoľkých sluhov s nákladom, aby išli napred, a potom sa aj sama vydala na cestu. „Svojmu manželovi Nábalovi však nepovedala nič.“ ​(1. Sam. 25:18, 19)

 16 Znamená to, že Abigail sa vzbúrila proti oprávnenej autorite svojho manžela? Nie. Pamätajme na to, že Nábal si počínal nesprávne voči Jehovovmu pomazanému služobníkovi a jeho konanie mohlo viesť k smrti mnohých nevinných mužov z jeho domácnosti. Neniesla by na tom Abigail vinu spolu so svojím manželom, ak by nič neurobila? V tomto prípade musela dať podriadenosť svojmu Bohu pred podriadenosť svojmu manželovi.

17., 18. a) S akým postojom Abigail predstúpila pred Dávida a čo mu povedala? b) Vďaka čomu jej slová na Dávida zapôsobili?

17 Zakrátko sa Abigail stretáva s Dávidom a jeho mužmi. A znovu koná rýchlo — zosadá z osla a pokorne sa vrhá pred Dávidom na zem. (1. Sam. 25:20, 23) Potom si pred ním vylieva srdce a predkladá mu vrúcnu prosbu, aby prejavil jej manželovi i jej domácnosti milosrdenstvo. Vďaka čomu obmäkčuje Dávidovo srdce?

„Dovoľ, prosím, svojej otrokyni, aby ti prehovorila do uší“

18 Celú zodpovednosť za to, čo sa stalo, berie na seba a prosí Dávida, aby jej odpustil. Realisticky uznáva, že jej manžel je nerozumný, ako na to poukazuje už jeho meno. Tým chce zrejme naznačiť, že by bolo pod Dávidovu dôstojnosť zapodievať sa s takým človekom. Vyjadruje dôveru Dávidovi ako Jehovovmu zástupcovi, keď uznáva, že „bojuje Jehovove vojny“. Naznačuje tiež, že vie o Jehovovom sľube, že Dávid bude kráľom, lebo hovorí: „Jehova... ťa istotne poverí ako vodcu nad Izraelom.“ A nabáda Dávida, aby neurobil niečo, čím by na seba priviedol vinu krvi alebo čo by mu mohlo neskôr byť „príčinou zapotácania“, čím zjavne myslí výčitky svedomia. (Prečítajte 1. Samuelovu 25:24–31.) Aké láskavé, dojímavé slová!

19. Ako Dávid zareagoval na Abigailine slová a za čo ju pochválil?

19 Ako reaguje Dávid? Prijíma dar, ktorý mu Abigail priniesla, a hovorí: „Buď požehnaný Jehova, Boh Izraela, ktorý mi ťa poslal v tento deň v ústrety! A buď požehnaná tvoja rozumnosť a buď požehnaná ty, ktorá si ma dnes zadržala, aby som sa neprevinil krvou.“ Dávid ju chváli za to, že sa mu odvážne ponáhľala v ústrety, a uznáva, že nebyť jej, bol by na seba uviedol vinu krvi. „Vyjdi v pokoji do svojho domu,“ hovorí jej. A s pokorou dodáva: „Vypočul som tvoj hlas.“ ​(1. Sam. 25:32–35)

„Tu je tvoja otrokyňa“

20., 21. a) Prečo je obdivuhodné, že sa Abigail ochotne vrátila k svojmu manželovi? b) Ako Abigail znovu prejavila odvahu a rozvážnosť?

20 Cestou domov Abigail iste premýšľala o stretnutí s Dávidom. Určite si všimla nápadný rozdiel medzi týmto láskavým, Bohu oddaným mužom a tým surovcom, za ktorého bola vydatá.  No Abigail sa takýmito úvahami príliš nezaoberala, lebo ďalej čítame: „Neskôr vošla Abigail k Nábalovi.“ Áno, vrátila sa k svojmu manželovi, rozhodnutá naďalej si spĺňať úlohu manželky najlepšie, ako mohla. Samozrejme, musela mu povedať o dare, ktorý dala Dávidovi a jeho mužom. Mal právo o tom vedieť. Musela mu tiež povedať o nebezpečenstve, ktoré sa jej práve podarilo odvrátiť. A musela to urobiť skôr, než sa to dozvie od niekoho iného — čo by bolo preňho ešte pokorujúcejšie. Nemohla mu to však povedať hneď. Nábal hodoval ako kráľ a „bol taký opitý, ako len mohol byť“. (1. Sam. 25:36)

Abigail odvážne povedala Nábalovi, čo urobila, aby mu zachránila život

21 Abigail znovu prejavila odvahu a rozvážnosť. Počkala do rána, kým sa Nábal nevyspí z opojenia. Ráno bude dostatočne triezvy na to, aby pochopil, čo mu hovorí, ale bude zároveň asi aj nebezpečnejší. Napriek tomu išla za ním a všetko mu povedala. Nepochybne čakala, že vybuchne, a možno ju aj zbije. Nábal však len sedel a ani sa nepohol. (1. Sam. 25:37)

22. Ako skončil Nábal a čo sa z toho učíme o Jehovovom postoji k domácemu násiliu a zneužívaniu?

22 Čo sa Nábalovi stalo? „Jeho srdce zmŕtvelo v ňom a on akoby skamenel.“ Je možné, že dostal nejakú formu mŕtvice. Zomrel asi o desať dní — no jeho smrť nesúvisela len s jeho zdravotným stavom. V správe čítame: „Jehova udrel Nábala, takže zomrel.“ ​(1. Sam. 25:38) Vykonaním tohto spravodlivého rozsudku sa pre Abigail skončila nočná mora, ktorou pre ňu bolo jej manželstvo. Hoci Jehova dnes nezasahuje takýmto zázračným spôsobom, táto správa je vhodnou pripomienkou toho, že jeho pozornosti neunikne žiaden prípad domáceho násilia a zneužívania. Jehova vo svojom čase vždy vykoná spravodlivosť. (Prečítajte Lukáša 8:17.)

23. a) Aké ďalšie požehnanie čakalo Abigail? b) Z čoho je zrejmé, že Abigail si nezačala o sebe priveľa myslieť, keď dostala Dávidovu ponuku?

23 Okrem toho, že sa Abigail vyslobodila z nešťastného manželstva, čakalo ju aj ďalšie požehnanie. Keď sa Dávid dozvedel o Nábalovej smrti, vyslal k nej poslov s ponukou na sobáš. „Tu je tvoja otrokyňa ako slúžka, aby umývala nohy sluhov môjho pána,“ odpovedala. Je zjavné, že Abigail si nezačala o sebe priveľa myslieť, keď ju Dávid požiadal o ruku; dokonca sa ponúkla slúžiť jeho sluhom! Potom  o nej opäť čítame, že konala rýchlo — tentoraz aby sa pripravila na cestu za Dávidom. (1. Sam. 25:39–42)

24. a) Aký život čakal Abigail po Dávidovom boku? b) Ako sa k Abigail správal Dávid a ako sa na ňu pozeral Jehova?

24 Nebola to však rozprávka so šťastným koncom. Abigailin život s Dávidom nebol vždy ľahký. Dávid už bol ženatý s Achinoám, a hoci Boh v tom čase dovoľoval mužom mať viac manželiek, život v takomto zväzku mal svoje úskalia. Navyše Dávid ešte nebol kráľom. Kým začal Jehovovi slúžiť v postavení kráľa, čakali ho mnohé prekážky a ťažkosti. Abigail však Dávidovi na jeho ceste životom pomáhala a podporovala ho. A po nejakom čase mu porodila syna. Po Dávidovom boku pocítila, aké je to mať manžela, ktorý si ju cení a chráni ju. Raz ju dokonca zachránil z rúk únoscov! (1. Sam. 30:1–19) Dávid tak napodobňoval Boha Jehovu, ktorý miluje a cení si bohabojné ženy, ktoré prejavujú odvahu a rozvážnosť tak ako Abigail.

^ 9. ods. Nejde o známy vrch Karmel, ktorý ležal ďaleko na severe a na ktorom sa neskôr odohralo rozhodujúce stretnutie proroka Eliáša s Baalovými prorokmi. (Pozri 10. kapitolu.) Ide o mesto v južnej časti Izraela na okraji pustatiny Páran.

^ 10. ods. Dávid ochraňoval miestnych vlastníkov pôdy a ich stáda pravdepodobne preto, že to považoval za službu Bohu Jehovovi. V tom čase bolo Jehovovým zámerom, aby potomkovia Abraháma, Izáka a Jakoba bývali v tejto krajine. Chrániť ju pred cudzozemskými útočníkmi a lúpežnými tlupami bolo preto určitou formou svätej služby.

^ 14. ods. Označenie, ktoré tento mladý muž použil na Nábala, doslova znamená „syn beliála (neužitočnosti)“. Iné biblické preklady v závere tejto vety opisujú Nábala ako človeka, „ktorý nebude nikoho počúvať“, alebo že „nemá význam s ním hovoriť“.