Milí spoluveriaci,

všetci milujeme Božie Slovo, Bibliu. Sme presvedčení, že pravdivo opisuje minulosť, dáva spoľahlivé rady do života a poskytuje jasné dôkazy o tom, že Jehova miluje ľudí. (Žalm 119:105; Lukáš 1:3; 1. Jána 4:19) Úprimne túžime pomáhať iným spoznať vzácne pravdy z Božieho Slova. Preto vám s radosťou odovzdávame do rúk knihu s názvom Poučné príbehy z Biblie. Radi by sme vám ju trochu predstavili.

Tieto príbehy boli pripravené v prvom rade pre deti. Môžu však pomôcť aj dospelým, ktorí chcú lepšie spoznať Bibliu. A keďže Biblia je kniha pre každého, poučenie z nej môžeme načerpať všetci.

Táto kniha rozpráva príbeh ľudskej rodiny od stvorenia sveta, ako ho opisuje Biblia. Snažili sme sa podať biblické správy jednoducho a zrozumiteľne, a pokiaľ to bolo možné, v poradí, v akom sa udalosti stali.

Cieľom tejto knihy nebolo len prerozprávať príbehy z Biblie. Text i obrázky boli pripravené tak, aby nás vtiahli do deja a pomohli nám vžiť sa do pocitov biblických postáv.

Pri čítaní tejto publikácie si ešte viac uvedomíme, že Biblia je kniha o ľuďoch — o tých, ktorí poslúchali Jehovu, i o tých, ktorí ho neposlúchali. Podnieti nás, aby sme si vzali poučenie z toho, čo zažili. (Rimanom 15:4; 1. Korinťanom 10:6) Táto kniha je rozdelená na 14 častí. Na začiatku každej časti je uvedené stručné poučenie z príbehov, ktoré budú nasledovať.

 Ak si rodič, môžeš si s dieťaťom príbeh najprv prečítať a porozprávať sa o obrázkoch. Potom si môžete prečítať biblické pasáže, na ktorých je príbeh založený. Pomôž svojmu dieťaťu pochopiť, že poučenie v príbehu pramení z Biblie. Podobne môžete postupovať aj vtedy, keď pomáhate niekomu dospelému získať prehľad o Biblii.

Dúfame, že táto publikácia pomôže všetkým úprimným ľuďom — mladým i starým — lepšie spoznať Božie Slovo a vziať si z neho poučenie. Potom budú môcť aj oni uctievať Boha ako jeho milované deti.

Vaši bratia,

vedúci zbor Jehovových svedkov