V desaťkmeňovom kráľovstve Izraela vládlo veľa zlých kráľov, ale Achab bol jedným z najhorších. Vzal si za manželku zlú ženu, ktorá uctievala Baala. Volala sa Jezábel. Achab a Jezábel zviedli celý národ k uctievaniu Baala a zabíjali Jehovových prorokov. Čo urobil Jehova? Poslal za Achabom proroka Eliáša, aby mu odovzdal posolstvo.

Eliáš povedal kráľovi Achabovi, že v Izraeli nebude pršať, pretože je veľmi zlým kráľom. Viac ako tri roky sa v krajine nič neurodilo a ľudia začali hladovať. Neskôr Jehova znova poslal Eliáša za Achabom. Ten Eliáša obvinil: „Ty za to môžeš! To ty si všetkému na vine!“ Eliáš odpovedal: „Toto sucho som nespôsobil ja, ale ty, pretože uctievaš Baala. Urobme skúšku. Daj zhromaždiť národ a Baalových prorokov na vrchu Karmel.“

Keď sa ľud zhromaždil na vrchu, Eliáš povedal: „Rozhodnite sa. Ak je pravým Bohom Jehova, nasledujte ho. Ale ak je to Baal, potom nasledujte jeho. Urobíme skúšku. Nech 450 Baalových prorokov pripraví obeť a volá k svojmu bohu. Aj ja pripravím obeť a budem volať k Jehovovi. Ten boh, ktorý odpovie tak, že obeť spáli ohňom, je pravý Boh.“ Ľud s tým súhlasil.

Baalovi proroci pripravili obeť. Celý deň volali k svojmu bohu: „Ó, Baal, odpovedz nám!“ Keď Baal neodpovedal, Eliáš si z neho robil posmech: „Volajte naňho hlasnejšie. Možno zaspal a niekto ho musí zobudiť.“ Nadišiel večer a proroci stále volali k Baalovi. Ale odpoveď neprichádzala.

Eliáš položil svoju obeť na oltár a celú ju polial vodou. Potom sa modlil: „Ó, Jehova, prosím, daj, nech tento ľud spozná, že ty si pravý Boh.“ Jehova okamžite zoslal z neba oheň, ktorý spálil obeť. Ľud kričal: „Jehova je  pravý Boh!“ Eliáš zvolal: „Nedovoľte Baalovým prorokom utiecť!“ V ten deň bolo 450 Baalových prorokov zabitých.

Keď sa nad morom objavil malý obláčik, Eliáš povedal Achabovi: „Prichádza búrka. Zapriahni a ponáhľaj sa domov.“ Obloha sčernela. Začal fúkať vietor a spustil sa lejak. Sucho sa konečne skončilo. Achab uháňal na voze tak rýchlo, ako len mohol. No Eliáš s Jehovovou pomocou bežal ešte rýchlejšie! Skončili sa tým Eliášove problémy? Pozrime sa.

„Nech ľudia vedia, že tvoje meno je Jehova a že len ty si Najvyšší nad celou zemou.“ ​(Žalm 83:18)