Kráľ Achab mal z okna svojho paláca v Jezreeli výhľad na vinicu, ktorá patrila jednému mužovi. Volal sa Nábot. Achab po jeho vinici veľmi túžil a snažil sa ju od neho kúpiť. Ale Nábot mu ju nechcel predať, pretože to bolo jeho dedičstvo a podľa Jehovovho Zákona sa dedičstvo nemalo predávať. Nábot teda urobil správne. Zmieril sa s tým Achab? Nie. Bol veľmi nahnevaný. Bol taký nešťastný, že nechcel nič jesť a nevychádzal zo svojej izby.

Jeho manželka, zlá kráľovná Jezábel, mu povedala: „Ty si kráľ Izraela. Môžeš mať všetko, čo len chceš. Postarám sa o to, aby si ten pozemok získal.“ Napísala starším mužom mesta, aby Nábota obvinili z toho, že preklína Boha, a potom ho za to ukameňovali. Starší urobili, čo im prikázala. Jezábel potom Achabovi povedala: „Nábot je mŕtvy. Teraz je vinica tvoja.“

Nábot nebol jediný nevinný človek, ktorého Jezábel zabila. Dala pozabíjať veľa ľudí, ktorí milovali Jehovu. Uctievala modly a robila aj iné zlé veci. Jehova to všetko videl. Ako ju potrestal?

Keď Achab zomrel, kráľom sa stal jeho syn Jehorám. Jehova poslal muža menom Jehu, aby Jezábel a jej rodinu potrestal.

Jehu vysadol na voz a hnal sa do Jezreela, kde žila Jezábel. Jehorám mu vyšiel oproti na svojom voze a opýtal sa ho: „Prichádzaš v pokoji?“ Jehu odpovedal: „Ako môže byť pokoj, keď tvoja matka Jezábel robí zlé veci?“ Jehorám otočil voz a pokúsil sa ujsť. Ale Jehu vystrelil šíp, ktorý ho zasiahol, a on zomrel.

 Potom sa Jehu vydal do paláca, kde bývala Jezábel. Keď počula, že prichádza, namaľovala sa, upravila si vlasy a vyzerala ho z okna svojej hornej izby. Len čo Jehu prišiel, drzo ho privítala. Jehu zakričal na sluhov, ktorí stáli vedľa nej: „Zhoďte ju dole!“ Sluhovia zhodili Jezábel z okna a ona spadla na zem a zomrela.

Potom dal Jehu zabiť 70 Achabových synov a očistil krajinu od uctievania Baala. Z tohto príbehu vidíme, že Jehova o všetkom vie a v správnom čase potrestá tých, čo robia zlé veci.

„Majetok získaný chamtivosťou nakoniec neprinesie požehnanie.“ ​(Príslovia 20:21)