Jehova sľúbil: „Plač, bolesť, choroby a smrť navždy pominú. Zotriem ľuďom každú slzu z očí. Na všetko zlé sa zabudne.“

Keď Jehova vytvoril Adama a Evu, dal ich do záhrady Eden, kde mali žiť v pokoji a šťastí. Mali uctievať svojho nebeského Otca, mať deti a postupne zaplniť celú zem. Aj keď sa Adam s Evou po čase vzbúrili proti Jehovovi, jeho zámer s ľuďmi sa nikdy nezmenil. Pri čítaní tejto knihy sme sa dozvedeli, že všetko, čo Boh sľúbi, sa splní. Jeho Kráľovstvo prinesie zemi nádherné požehnania, ako to kedysi sľúbil Abrahámovi.

Satan, jeho démoni i všetci zlí ľudia tu už čoskoro nebudú. Každý živý tvor bude uctievať Jehovu. Nebudeme už chorí a nebudeme zomierať. Každý deň sa zobudíme šťastní a plní sily. Zem sa stane rajom. Každý bude mať dostatok dobrého  jedla a bezpečný domov. Ľudia budú k sebe láskaví, a nie krutí ani násilnícki. Divé zvieratá sa nás už nebudú báť a my sa nebudeme báť ich.

Keď Jehova začne kriesiť ľudí, bude to niečo úžasné! Budeme vítať ľudí z minulosti, napríklad Ábela, Noema, Abraháma, Sáru, Mojžiša, Rút, Ester či Dávida. Spolu s nami budú pretvárať planétu Zem na raj. Život nikdy nebude nudný, lebo vždy budeme robiť niečo zaujímavé.

Jehova chce, aby si tam bol aj ty. Chce, aby si ho spoznal tak dobre, ako si to dnes nevieš ani predstaviť. Už teraz sa každý deň snaž lepšie ho spoznať. Potom bude tvojím priateľom navždy.

„Jehova, náš Bože, zaslúžiš si slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci.“ ​(Zjavenie 4:11)