Ježiš učil ľudí o Kráľovstve v nebesiach. Učil ich aj modliť sa o to, aby sa posvätilo Božie meno, aby prišlo Božie Kráľovstvo a aby sa na zemi diala Božia vôľa. Ak si rodič, vysvetli svojmu dieťaťu, aký význam má táto modlitba pre nás. Ježiš zostal verný Bohu napriek tomu, že ho Satan pokúšal. Vybral si apoštolov, ktorí sa stali prvými členmi Kráľovstva a dostali zvláštne úlohy. Všímajte si Ježišovu horlivosť pre pravé uctievanie. Ježiš chcel pomáhať ľuďom, a tak uzdravoval chorých, sýtil hladných a dokonca kriesil mŕtvych. Týmito zázrakmi ukázal, aký bude život pod vládou Kráľovstva.