Biblia sa začína správou o stvorení sveta a obracia našu pozornosť na krásne veci, ktoré Jehova vytvoril v nebi i na zemi. Ak si rodič, pomôž svojmu dieťaťu všímať si úžasnú rozmanitosť stvorenia. Vysvetli mu, že Boh vytvoril ľudí tak, že sú vysoko nadradení zvieratám — majú schopnosť rozprávať, premýšľať, vynachádzať veci, spievať a modliť sa. Pomáhaj mu vnímať a ceniť si Jehovovu moc a múdrosť a najmä jeho lásku k celému stvoreniu vrátane každého z nás.