Izrael

Česká republika

Benin

Kajmanie ostrovy

Chceli by ste si nejaký námet hlbšie preskúmať, aby ste si rozšírili poznanie Biblie? Zaujal vás v Biblii nejaký text alebo nejaká konkrétna postava, miesto či niečo iné a radi by ste sa o tom dozvedeli viac? Alebo uvažujete, či by vám Božie Slovo nemohlo pomôcť pri riešení nejakého problému, s ktorým práve zápasíte? Ak je to tak, využite knižnicu sály Kráľovstva.

Nájdete v nej užitočné pomôcky na štúdium Biblie. Zrejme nemáte všetky biblické publikácie Jehovových svedkov, ktoré sú dostupné vo vašom jazyku. V knižnici sály Kráľovstva však nájdete väčšinu publikácií vydaných v posledných rokoch. Je možné, že sú v nej aj rôzne preklady Biblie, nejaký dobrý slovník a ďalšie užitočné študijné pomôcky. Knižnicu môžete využiť pred ktorýmkoľvek zhromaždením alebo po ňom. Ak je v knižnici počítač, zrejme má nainštalovaný program Watchtower Library. Je to počítačový program, ktorý obsahuje rozsiahlu zbierku našich publikácií v elektronickej podobe a umožňuje rýchle vyhľadávanie podľa konkrétneho námetu, slova alebo biblického textu.

Je užitočná na prípravu úloh na zhromaždenie Náš kresťanský život a služba. Knižnicu sály Kráľovstva môžete veľmi dobre využiť pri príprave svojich úloh. Knižnicu má na starosti dozorca zhromaždenia Náš kresťanský život a služba. Je zodpovedný za to, aby v nej boli najnovšie publikácie a aby boli prehľadne usporiadané. Tento starší, prípadne svedok, ktorý s vami študuje Bibliu, vám môže ukázať, ako nájsť potrebné informácie. Žiadne publikácie by sa však nemali zo sály Kráľovstva vynášať. A, samozrejme, so všetkými publikáciami chceme zaobchádzať šetrne a nič si do nich neznačíme.

V Biblii sa píše, že keď chceme nájsť „pravé poznanie Boha“, musíme byť ochotní pátrať po ňom „ako po skrytých pokladoch“. (Príslovia 2:1–5) Knižnica sály Kráľovstva vám môže byť pri takomto pátraní veľmi užitočná.

  • Aké pomôcky na štúdium sú dostupné v knižnici sály Kráľovstva?

  • Kto vám môže pomôcť naučiť sa dobre využívať túto knižnicu?