Mnohých ľudí trápi, prečo je vo svete toľko nenávisti a utrpenia. Biblia dáva na túto otázku uspokojujúcu odpoveď.