Veľmi jasnú a upokojujúcu odpoveď nájdeme v Biblii.