Ak Bibliu písali ľudia, prečo sa označuje za Božie Slovo? (1. Tesaloničanom 2:13) A ako Boh dokázal preniesť svoje myšlienky do myslí pisateľov Biblie?