1. Prečo by sme mali uctievať Boha?

Pravý Boh je Stvoriteľom všetkého. Nemal začiatok a nebude mať ani koniec. (Žalm 90:2) Dobrá správa, ktorá sa nachádza v Biblii, pochádza od neho. (1. Timotejovi 1:11) Keďže nám dal život, mali by sme uctievať iba jeho. Prečítajte si Zjavenie 4:11.

2. Aký Boh je?

Boha nikto z ľudí nikdy nevidel, lebo Boh je Duch, čo je vyššia forma života, než sú hmotní tvorovia, ktorí žijú na zemi. (Ján 1:18; 4:24) No z vecí, ktoré vytvoril, môžeme spoznať, aký je. Napríklad rozmanitosť ovocia či kvetov svedčí o jeho láske a múdrosti. Rozľahlosť vesmíru zas svedčí o jeho moci. Prečítajte si Rimanom 1:20.

Ešte lepšie môžeme Boha spoznať, keď si čítame Bibliu. Píše sa v nej napríklad, čo sa mu páči a čo nie, ako zaobchádza s ľuďmi a ako reaguje v rôznych situáciách. Prečítajte si Žalm 103:7–10.

3. Má Boh nejaké meno?

Ježiš povedal: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno.“ ​(Matúš 6:9, Katolícky preklad) Boh má mnoho titulov, ale len jedno meno. V každom jazyku sa toto meno vyslovuje inak. V slovenčine sa zvyčajne vyslovuje „Jehova“ a môžete sa stretnúť aj s výslovnosťou „Jahve“. Prečítajte si Žalm 83:18.

Z mnohých prekladov Biblie bolo Božie meno odstránené a nahradené titulmi Pán, Hospodin alebo Boh. Ale v čase, keď bolo dokončené písanie Biblie, Božie meno sa v nej vyskytovalo asi 7 000-krát. Aj Ježiš toto meno oznamoval, keď učil ľudí o Bohu. Prečítajte si Jána 17:26.

 4. Záleží Jehovovi na nás?

Tak ako tento milujúci otec, aj Boh koná tak, aby to bolo pre nás dobré z dlhodobého hľadiska

Je Jehova Bohom, ktorému je jedno, že na zemi je toľko utrpenia? Niektorí tvrdia, že Boh nás necháva trpieť, aby nás skúšal. Ale to nie je pravda. Prečítajte si Jakuba 1:13.

Boh poctil človeka tým, že mu dal slobodnú vôľu. Nie sme azda radi, že sa môžeme slobodne rozhodnúť, či mu budeme slúžiť? (Jozua 24:15) Mnohí ľudia sa však rozhodli ubližovať druhým, a preto je dnes toľko utrpenia. Jehovu bolí, keď vidí všetku tú nespravodlivosť. Prečítajte si 1. Mojžišovu 6:5, 6.

Jehovovi na nás záleží. Chce, aby sme sa zo života tešili. Onedlho skoncuje s utrpením i s tými, ktorí ho spôsobujú. Na to, aby dočasne pripustil utrpenie, mal vážne dôvody. O týchto dôvodoch sa dozvieme viac v ôsmej časti. Prečítajte si 2. Petra 2:9; 3:7, 13.

5. Ako sa môžeme k Bohu priblížiť?

Jehova nás povzbudzuje, aby sme si k nemu vytvorili blízky vzťah tak, že sa s ním budeme rozprávať v modlitbe. Zaujíma sa o nás ako o jednotlivcov. (Žalm 65:2; 145:18) Je ochotný nám odpúšťať. Všíma si, keď sa snažíme robiť to, čo sa mu páči, aj keď sa nám v tom občas nedarí. A tak aj napriek tomu, že sme nedokonalí, môžeme sa tešiť z blízkeho vzťahu k nemu. Prečítajte si Žalm 103:12–14 a Jakuba 4:8.

Keďže Jehova nám dal život, mali by sme ho milovať viac než kohokoľvek iného. (Marek 12:30) Keď budete svoju lásku k Bohu dávať najavo tým, že ho budete ďalej spoznávať a konať to, čo od nás očakáva, budete mať k nemu stále bližší vzťah. Prečítajte si 1. Timotejovi 2:4 a 1. Jána 5:3.