Ak máš priateľa, ktorého obdivuješ a vážiš si ho, snažíš sa byť ako on. „Dobrý a priamy je Jehova,“ hovorí Biblia. (Žalm 25:8) Aby sme boli Božími priateľmi, musíme byť dobrí a priami. Biblia hovorí: „Staňte sa preto napodobňovateľmi Boha ako milované deti a ďalej choďte v láske.“ (Efezanom 5:1, 2) Tu je niekoľko spôsobov, ako to robiť:

Pomáhaj druhým. „Robme dobro všetkým.“ (Galaťanom 6:10)

Tvrdo pracuj. „Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech tvrdo pracuje a svojimi rukami koná dobrú prácu.“ (Efezanom 4:28)

Zostaň telesne aj mravne čistý. „Očistime sa od každej poškvrny tela a ducha tým, že zdokonaľujeme svätosť v Božej bázni.“ (2. Korinťanom 7:1)

 Zaobchádzaj s členmi svojej rodiny s láskou a úctou. „Nech každý jeden z vás miluje svoju manželku tak, ako sám seba; ale aj manželka nech má hlbokú úctu k svojmu manželovi. Deti, poslúchajte svojich rodičov.“ (Efezanom 5:33–6:1)

Prejavuj druhým lásku. „Naďalej sa vzájomne milujme, lebo láska je z Boha.“ (1. Jána 4:7)

Poslúchaj zákony krajiny. „Každá duša nech je podriadená [vláde]... Dávajte každému, čo komu patrí: daň tomu, kto vyžaduje daň.“ (Rimanom 13:1, 7)