VIEŠ, kto je tá žena a tí dvaja muži? Tá žena je Mária Magdaléna, Ježišova priateľka. A tí bielo oblečení muži sú anjeli. Malá miestnosť, do ktorej nazerá Mária, je miesto, kam bolo uložené Ježišovo telo, keď zomrel. Tomu miestu sa hovorí hrobka. Ale telo tu nie je! Kto ho vzal?

Anjeli hovoria s Máriou Magdalénou

Keď zomrel Ježiš, naliehajú kňazi na Piláta: 'Kým bol Ježiš nažive, hovoril, že po troch dňoch bude vzkriesený. Preto prikáž, aby bola hrobka strážená. Tak nebudú môcť jeho učeníci ukradnúť telo a hovoriť, že bol vzkriesený z mŕtvych!‘ Pilát privoľuje, aby kňazi poslali vojakov strážiť hrobku.

Ale tretí deň po Ježišovej smrti prichádza naraz Jehovov anjel a odvalí kameň z hrobky. Vojaci sú veľmi vystrašení. Konečne sa pozreli do hrobky, ale telo je preč! Niektorí z vojakov idú do mesta a hovoria to kňazom. Vieš, čo urobili tí kňazi? Zaplatili vojakom, aby luhali. Kňazi prikázali vojakom: 'Povedzte, že v noci, keď ste zaspali, prišli jeho učeníci a telo ukradli.‘

Medzitým sa ide k hrobke pozrieť niekoľko žien, ktoré patrili k Ježišovým priateľom. Aké sú prekvapené, keď vidia, že hrobka je prázdna! Naraz sa objavia dvaja anjeli v žiarivom odeve. Pýtajú sa: 'Prečo tu hľadáte Ježiša? Bol vzkriesený. Rýchle choďte a povedzte to jeho učeníkom.‘ Ako tie ženy rýchlo utekajú! Ale cestou ich zastaví nejaký muž. Vieš, kto to je? Je to Ježiš! Hovorí: 'Choďte a povedzte to mojim učeníkom.‘

Keď ženy povedali učeníkom, že Ježiš je živý a že ho videli, iba ťažko tomu môžu uveriť. Peter a Ján bežia k hrobke, aby sa sami pozreli, ale hrobka je prázdna! Peter a Ján odchádzajú, ale Mária Magdaléna zostáva pozadu. To je chvíľa, keď sa pozerá dnu a vidí tých dvoch anjelov.

Vieš, čo sa stalo s Ježišovým telom? Boh spôsobil, že zmizlo. Boh dal Ježišovi nové, duchovné telo, aké majú anjeli v nebi. Aby však Ježiš mohol dokázať svojim učeníkom, že žije, vzal na seba telo, ktoré by ľudia videli. O tom sa dozvieme ešte niečo viac.

Matúš 27:62-66; 28:1-15; Lukáš 24:1-12; Ján 20:1-12.