JEDNÉHO dňa hovorí Ježiš istému mužovi, že má milovať svojho blížneho. Muž sa pýta Ježiša: 'Kto je môj blížny?‘ Ježiš vie, čo si myslí muž. Myslí si, že jeho blížnymi sú iba ľudia, ktorí patria k jeho vlastnej rase a majú rovnaké náboženstvo. Pozrime sa preto, čo odpovedal Ježiš.

Ježiš dakedy vyučuje tak, že hovorí nejaký príbeh. To robí aj teraz. Rozpráva príbeh o Židovi a o Samaritánovi. Už skôr sme sa dozvedeli, že väčšina Židov nemá rada Samaritánov. A tak Ježiš hovorí:

'Jedného dňa išiel istý Žid po ceste hornatou krajinou do Jericha. Ale prepadli ho lupiči. Vzali mu peniaze a zbili ho tak, že bol skoro mŕtvy.

Neskôr išiel po tej ceste židovský kňaz. Čo myslíš, čo urobil? Jednoducho prešiel na druhú stranu cesty a šiel ďalej. Potom išiel okolo iný veľmi nábožný človek. To bol levita. Zastavil sa? Nie, ani on sa nezastavil a nepomohol tomu zbitému mužovi.‘ Tu vidíš, ako sú kňaz i levita už ďaleko a idú svojou cestou.

Ale pozri sa, kto je tu pri tom zbitom mužovi? Je to nejaký Samaritán. A pomáha Židovi. Dáva mu liek na jeho rany. Potom berie Žida na miesto, kde si môže odpočinúť a zotaviť sa.

Blížny Samaritán

Keď dokončil Ježiš príbeh, obrátil sa k mužovi, ktorý sa ho predtým spytoval, a dal mu otázku: 'Čo si myslíš, ktorý z tých troch sa správal k zbitému mužovi ako blížny? Bol to kňaz, levita alebo Samaritán?‘

Muž odpovedá: 'Samaritán. On bol k tomu zbitému mužovi láskavý.‘

Páči sa ti, ako učí Ježiš? Môžeme sa dozvedieť veľmi veľa vecí, ak počúvame to, čo Ježiš hovorí v Biblii, však?

Lukáš 10:25-37.