STALO sa niečo strašné. Práve bol usmrtený Ján Krstiteľ. Herodias, kráľova manželka, ho nemala rada. A podarilo sa jej prinútiť kráľa k tomu, aby dal Jánovi sťať hlavu.

Keď o tom počuje Ježiš, je veľmi smutný. Ide na osamelé miesto, aby bol sám. Ale ľudia idú za ním. Keď vidí Ježiš zástupy ľudí, je mu ich ľúto. Rozpráva im o Božom kráľovstve a uzdravuje ich z chorôb.

V ten večer prichádzajú k nemu učeníci a hovoria mu: 'Je už neskoro a sme tu na osamelom mieste. Pošli tých ľudí preč, aby si mohli v susedných dedinách nakúpiť niečo na jedenie.‘

Ježiš sýti zástup

'Nemusia odísť,‘ odpovedá Ježiš. 'Dajte im niečo na jedenie vy!‘ Potom sa Ježiš obracia k Filipovi a pýta sa: 'Kde môžeme nakúpiť toľko jedla, aby sme mohli nasýtiť všetkých týchto ľudí?‘

'To by stálo veľmi veľa peňazí, keby sme mali nakúpiť toľko jedla, aby mal každý aspoň trošku,‘ odpovedá Filip. Ondrej hovorí: 'Chlapec, ktorý nesie naše jedlo, má päť bochníkov chleba a dve ryby. Ale to nebude stačiť pre všetkých týchto ľudí.‘

'Povedzte ľuďom, aby si posadali do trávy,‘ hovorí Ježiš. Potom ďakuje Bohu za jedlo a začína ho lámať na kúsky. Učeníci rozdávajú chlieb a ryby všetkým tým ľuďom. Je tam 5000 mužov a oveľa viac tisíc žien a detí. Všetci jedia a majú dosť. A keď učeníci zobrali, čo zostalo, majú toho plných 12 košov!

Teraz hovorí Ježiš svojim učeníkom, aby vstúpili do člna a preplavili sa cez Galilejské more. V noci vzniká veľká búrka a vlny zmietajú člnom sem a tam. Učeníci majú veľký strach. Naraz uprostred noci vidia, ako ide k nim niekto po vode. Kričia od strachu, lebo nevedia, kto to je.

Ježiš hovorí: 'Nebojte sa. To som ja!‘ Ešte stále tomu nemôžu veriť. Preto Peter hovorí: 'Ak si to naozaj ty, Pane, povedz mi, aby som šiel po vode k tebe.‘ Ježiš odpovedá: 'Poď!‘ A Peter vystupuje a ide po vode! Naraz dostal strach a začal klesať, ale Ježiš ho zachránil.

Neskôr Ježiš opäť sýti tisíce ľudí. Teraz to robí so siedmimi bochníkmi chleba a niekoľkými malými rybkami. A zas je dosť jedla pre všetkých. Nie je to zvláštne, ako sa Ježiš stará o ľudí? Keď bude panovať ako Boží kráľ, nebudeme si musieť robiť starosti o nič!

Matúš 14:1-32; 15:29-38; Ján 6:1-21.