VIDÍŠ, čo tu robí Abrahám? Má nôž a vyzerá to tak, ako by chcel zabiť svojho syna. Prečo? Najskôr sa ale pozrime, ako sa stalo, že Abrahám a Sára dostali syna.

Abrahám obetuje Izáka

Spomeň si, ako im Boh sľúbil, že budú mať syna. Zdalo sa to nemožné, lebo Abrahám i Sára už boli veľmi starí. Ale Abrahám veril, že Boh môže niečo urobiť, čo sa zdalo nemožné. Čo sa teda stalo?

Boh dal svoj sľub a uplynul celý rok. Potom, keď mal Abrahám 100 rokov a Sára 90 rokov, narodil sa im chlapček, ktorému dali meno Izák. Boh dodržal svoj sľub!

Ale keď bol Izák starší, Jehova vyskúšal Abrahámovu vieru. Zavolal: 'Abrahám!‘ A Abrahám odpovedal: 'Tu som!‘ Potom Boh povedal: 'Vezmi svojho syna Izáka, svojho jediného syna, a choď na vrch, ktorý ti ukážem. Tam zabi svojho syna a prines ho ako obeť.‘

Po týchto slovách bol Abrahám veľmi smutný, lebo veľmi miloval svojho syna. A spomeň si, Boh predsa sľúbil, že Abrahámove deti budú žiť v krajine Kanaan. Ale ako by sa to mohlo stať, keby bol Izák mŕtvy? Abrahám tomu nerozumel, ale predsa poslúchol Boha.

Keď prišli na vrch, Abrahám zviazal Izáka a položil ho na oltár, ktorý postavil. Potom zobral nôž, aby zabil svojho syna. Ale v tej chvíli Boží anjel zavolal: 'Abrahám, Abrahám!‘ A Abrahám odpovedal: 'Tu som!‘

Boh povedal: 'Neubližuj chlapcovi a neurob mu nič. Teraz viem, že veríš vo mňa, pretože si mi neodoprel ani svojho syna, svojho jediného.‘

Akú veľkú vieru v Boha mal Abrahám! Veril, že Jehova by mohol Izáka dokonca i vzkriesiť z mŕtvych. Boh si ale v skutočnosti vôbec neprial, aby Abrahám zabil Izáka. A tak spôsobil, že v blízkom kroví uviazla ovca a povedal Abrahámovi, aby ju obetoval namiesto svojho syna.

1. Mojžišova 21:1-7; 22:1-18.