Stiahnuť:

(Hebrejom 13:15)

 1. Tiež v srdci radosť máš

  vždy, keď Bohu svoj čas dáš,

  ľudí miernych keď chceš nájsť,

  im v pravde pomôcť rásť?

  Rob v službe, čo sa dá,

  ostatné Boh v rukách má.

  Dá sa spoznať všetkým tým

  so srdcom úprimným.

  (REFRÉN)

  Sme nadšení a každý z nás

  chce Bohu dávať silu, čas,

  tak obeť chvály prinášať

  a v pravde pevne stáť.

 2. Tiež v srdci radosť máš,

  keď na ľuďoch rozpoznáš,

  že v ich vnútri túžba je

  po večnom živote?

  Nie všetci počuť chcú

  túto správu radostnú.

  My ju chceme ďalej niesť,

  tak vzdávať Bohu česť.

  (REFRÉN)

  Sme nadšení a každý z nás

  chce Bohu dávať silu, čas,

  tak obeť chvály prinášať

  a v pravde pevne stáť.

 3.   Tiež v srdci radosť máš,

  že ti verí Jehova,

  že pri práci, ktorú dá,

  ti s láskou pomáha?

  Buď hrdý, taktný tiež —

  pravdy krásne zvestuješ.

  Táto práca skončí raz,

  tak hlásaj, kým je čas.

  (REFRÉN)

  Sme nadšení a každý z nás

  chce Bohu dávať silu, čas,

  tak obeť chvály prinášať

  a v pravde pevne stáť.