Stiahnuť:

(Žalm 83:18)

 1. Si živý a pravý —

  Boh celého stvorenia.

  Po všetky pokolenia

  máš meno Jehova.

  Je výsadou pre nás

  byť s tvojím menom spätí.

  Si jediný a svätý —

  tvoj ľud ti chválu vzdá.

  (REFRÉN)

  Jak sväté máš meno,

  ó, Jehova, Boh náš,

  také krásne, veľké, slávne —

  buď večne chválený.

  Len ty sám si Všemohúci,

  nech to spozná každý.

  Jak slávne máš meno,

  pre nás ty sám si Boh pravý.

 2. Keď duch tvoj pôsobí,

  tak na každý tvoj zámer

  od teba schopnosť máme,

  veď ty si Jehova.

  Keď prišiel správny čas,

  ty sám si meno dal nám.

  My hrdo chceme vyznať:

  sme tvoji svedkovia!

  (REFRÉN)

  Jak sväté máš meno,

  ó, Jehova, Boh náš,

  také krásne, veľké, slávne —

  buď večne chválený.

  Len ty sám si Všemohúci,

  nech to spozná každý.

  Jak slávne máš meno,

  pre nás ty sám si Boh pravý.