Stiahnuť:

(Zjavenie 11:15; 12:10)

 1. Ó, Jah, ty si od vekov Kráľ

  a Kráľ si naveky,

  no trón si tiež Synovi dal,

  ho vládou poveril.

  Už Kráľovstvo je zriadené

  a moc nad zemou prevezme.

  (REFRÉN)

  Je slávne, vznešené

  a pre ľudí záchranu má,

  tak vrúcne spievame:

  nech príde aj sem na zem k nám.

 2. Čas kráti sa, Diabol to vie,

  nuž trápi svet celý.

  No ľud tvoj, ó, Jah, vierou zrie

  raj dávno sľúbený.

  Už Kráľovstvo je zriadené

  a moc nad zemou prevezme.

  (REFRÉN)

  Je slávne, vznešené

  a pre ľudí záchranu má,

  tak vrúcne spievame:

  nech príde aj sem na zem k nám.

 3. Dnes v nebesiach radostne znie

  spev chvály anjelský,

  že Satan a démoni s ním

  sú z neba zhodení.

  Už Kráľovstvo je zriadené

  a moc nad zemou prevezme.

  (REFRÉN)

  Je slávne, vznešené

  a pre ľudí záchranu má,

  tak vrúcne spievame:

  nech príde aj sem na zem k nám.