Je rozdiel medzi tým, keď niekto chce byť verný Bohu alebo tvrdí, že je mu verný, a tým, keď mu skutočne zostáva verný. Jasne to vidno z biblickej správy zaznamenanej v 2. Mojžišovej v kapitolách 20, 24, 32,34.

Založené na 2. Mojžišovej 20:1–7; 24:3–18; 32:1–35; 34:1–14.