Môže existovať svet bez chudoby?

Ako Boh odstráni chudobu? (Matúš 6:9, 10)

Extrémna chudoba vedie k chorobám a podvýžive, ktoré si ročne vyžiadajú milióny životov. Hoci v niektorých častiach sveta žijú ľudia v blahobyte, veľká časť ľudskej populácie stále žije v extrémnej chudobe. Z Biblie sa dozvedáme, že chudoba bola problémom aj v minulosti. (Prečítajte si Jána 12:8.)

Na odstránenie chudoby by bolo potrebné zriadiť celosvetovú vládu, ktorá by mala moc spravodlivo rozdeliť svetové zdroje. Taká vláda by tiež musela ukončiť vojny, ktoré sú jednou z hlavných príčin chudoby. A presne takúto vládu sľúbil Boh. (Prečítajte si Daniela 2:44.)

Kto dokáže odstrániť chudobu?

Vládou nad ľudstvom poveril Boh svojho Syna, Ježiša Krista. (Žalm 2:4–8) Ježiš zachráni chudobných a skoncuje s útlakom a násilím. (Prečítajte si Žalm 72:8, 12–14.)

V Biblii bolo predpovedané, že Ježiš ako „Knieža pokoja“ zabezpečí na svete mier a bezpečie. Potom budú mať všetci ľudia na zemi vlastný dom, budú sa môcť tešiť z uspokojujúcej práce a z hojnosti potravín. (Prečítajte si Izaiáša 9:6, 7; 65:21–23.)