Prečo sú v Biblii proroctvá?

Prečo sú v Biblii proroctvá na našu dobu? (Lukáš 21:10, 11)

V Biblii sa nachádza mnoho podrobných proroctiev. Žiaden človek však nedokáže predpovedať budúcnosť dopodrobna. Preto fakt, že biblické proroctvá sa spĺňajú do najmenšieho detailu, je dôkazom toho, že Biblia je od Boha. (Prečítajte si Jozuu 23:14; 2. Petra 1:20, 21.)

Biblické proroctvá, ktoré sa už splnili, nám poskytujú reálny podklad na vieru v Boha. (Hebrejom 11:1) Uisťujú nás tiež, že Boží sľub o lepšej budúcnosti sa určite splní. Biblické proroctvá sú pre nás zdrojom spoľahlivej nádeje. (Prečítajte si Žalm 37:29; Rimanom 15:4.)

Ako nám môžu biblické proroctvá pomôcť?

Niektoré proroctvá varujú Božích služobníkov a nabádajú ich, aby podnikli určité kroky. Napríklad keď kresťania v prvom storočí videli, že sa spĺňajú určité proroctvá, opustili Jeruzalem. Keď bolo neskôr mesto zničené, lebo väčšina jeho obyvateľov zavrhla Ježiša, kresťania boli v bezpečí, ďaleko odtiaľ. (Prečítajte si Lukáša 21:20–22.)

Dnes nás splnené proroctvá presviedčajú o tom, že Božie Kráľovstvo čoskoro ukončí všetky ľudské vlády. (Daniel 2:44; Lukáš 21:31) Preto by každý z nás mal neodkladne podniknúť kroky, aby získal schválenie Ježiša Krista, ktorého Boh ustanovil za Kráľa tohto Kráľovstva. (Prečítajte si Lukáša 21:34–36.)