„Veril som, že sú tri miesta, kam sa môže človek dostať po smrti: nebo, peklo a očistec. Nebol som taký dobrý, aby som šiel do neba, ale ani taký zlý, aby som skončil v pekle. A náuke o očistci som celkom nerozumel. Ľudia o očistci síce hovorili, ale nikde v Biblii som o ňom nečítal.“ ​(Lionel)

„Učili ma, že všetci dobrí ľudia idú po smrti do neba, ale ja som o tom nebol presvedčený. Myslel som si, že smrťou sa všetko končí — že mŕtvi nemajú nijakú budúcnosť.“ ​(Fernando)

Uvažovali ste niekedy o otázkach ako: Čo sa deje s človekom, keď zomrie? Trpia naši blízki po smrti? Uvidíme ich ešte niekedy? A ako si tým môžeme byť istí? Zamyslite sa nad tým, čo sa o tejto téme píše priamo v Biblii. Preskúmajme najskôr, čo Biblia učí o smrti, a potom akú nádej predkladá.

 Čo sa deje s človekom, keď zomrie?

ODPOVEĎ Z BIBLIE: „Živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič, ani už nemajú žiadnu mzdu, pretože sa zabudla ich pamiatka. Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť, rob celou svojou silou, pretože nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.“ * (Kazateľ 9:5, 10)

„Šeol“ alebo „hádes“ symbolizuje miesto, kam idú ľudia po smrti. Je to stav bez akéhokoľvek vedomia a činnosti. Čo si o tomto mieste myslel bohabojný Jób? V jeden deň prišiel o celý majetok i o deti a nakoniec sa mu po celom tele objavili bolestivé vredy. Jób prosil Boha: „Ó, kiež by si ma skryl v šeole, kiež by si ma držal v úkryte.“ ​(Jób 1:13–19; 2:7; 14:13) Je zrejmé, že Jób nevnímal šeol ako ohnivé peklo, kde by trpel ešte viac. Vnímal ho ako miesto, kde by sa jeho trápenie skončilo.

Ďalší spôsob, ako sa dozvedieť, čo sa stane s človekom po smrti, je preskúmať osem biblických záznamov o vzkriesení. (Pozri rámček „ Osem vzkriesení opísaných v Biblii“.)

Ani jeden z ôsmich ľudí, ktorí boli privedení späť k životu, nehovoril o nejakom mieste blaženosti alebo mučenia. Ak by títo ľudia boli na takom mieste, nepochybne by o tom rozprávali druhým. A Boh by to dal iste zapísať do Biblie. Ale v Biblii o ničom takom nie je ani zmienka. Ani jeden z tých vzkriesených zjavne nič o živote po smrti nehovoril. Prečo? Lebo si nič neuvedomovali. Boli akoby v hlbokom spánku, ku ktorému je v Biblii smrť občas prirovnávaná. Napríklad o raných Kristových učeníkoch sa v nej píše, že „spia v smrti“. (1. Tesaloničanom 4:13)

Existuje však pre mŕtvych nejaká nádej? Zobudia sa niekedy z tohto „spánku“?

^ 7. ods. Preklad nového sveta Svätých písiem používa pôvodné hebrejské slovo „šeol“ a grécke slovo „hádes“, ktoré sa vzťahujú na „hrob“. Viaceré preklady Biblie používajú namiesto týchto pôvodných slov výraz „peklo“. Náuka o tom, že ľudia sú po smrti mučení v ohni, však nie je biblická.