Aká budúcnosť čaká ľudstvo?

Ako Ježišova smrť umožnila, že sa raz na zemi budú ľudia naozaj zaujímať o druhých?

Niet pochýb, že veda bude stále napredovať. Ale podarí sa ľuďom vlastnými silami vybudovať spoločnosť, v ktorej by sa každý človek naozaj zaujímal o druhých? Nie, lebo dnešný svet je poháňaný sebectvom a chamtivosťou. Boh však pre ľudí pripravuje niečo lepšie. (Prečítajte si 2. Petra 3:13.)

V Božom Slove sa píše, že v budúcnosti bude celá zem obývaná ľuďmi, medzi ktorými bude panovať láska. Nikto nebude nikomu ubližovať a ľudia budú žiť v bezpečí. (Prečítajte si Micheáša 4:3, 4.)

Ako bude vykorenené sebectvo?

Prví ľudia, ktorých Boh vytvoril, boli dokonalí, bez sebeckých sklonov. Keďže sa však rozhodli neposlúchať Boha, prišli o dokonalosť. Po nich sme všetci zdedili sklon k sebectvu. Ale Boh prostredníctvom Ježiša Krista privedie ľudstvo opäť k dokonalosti. (Prečítajte si Rimanom 7:21, 24, 25.)

Ježiš sa za nás obetoval, a tým zrušil následky neposlušnosti prvého človeka. (Rimanom 5:19) Vďaka Ježišovi čaká ľudí nádherná budúcnosť, keď už ľudia nebudú mať sklon sebecky konať zlo. (Prečítajte si Žalm 37:9–11.)