Prečo mnoho ľudí začalo uvažovať o existencii Stvoriteľa?

Zázrak života

Asi pred 3 000 rokmi jeden básnik napísal: „Budem ti chválorečiť, lebo som obdivuhodne vytvorený.“ (Žalm 139:14) Nenapĺňa vás to úžasom, keď premýšľate o tom, ako sa z jednej bunky vyvinie dieťa? Mnohí ľudia pripisujú zásluhu za to, ako dômyselne je život naprojektovaný, Stvoriteľovi. (Prečítajte si Žalm 139:13–17 a Hebrejom 3:4.)

Ten, ktorý vytvoril vesmír a pripravil zem tak, aby na nej mohol byť život, je aj Pôvodcom života. (Žalm 36:9) Okrem toho s ľuďmi komunikuje a dáva sa im spoznať. (Prečítajte si Izaiáša 45:18.)

Vyvinuli sme sa zo zvierat?

Ľudské telo je v mnohých ohľadoch podobné zvieraciemu. Je to preto, lebo ľudia i zvieratá boli Stvoriteľom naprojektovaní pre život na zemi. Prvého človeka vytvoril Boh „z prachu zeme“, nie zo zvieraťa. (Prečítajte si 1. Mojžišovu 1:24; 2:7.)

Ľudia sa od zvierat odlišujú v dvoch podstatných ohľadoch. Po prvé, ľudia sú schopní spoznať a milovať svojho Stvoriteľa a prejavovať mu úctu. Po druhé, na rozdiel od zvierat boli vytvorení tak, aby žili večne. Ale teraz všetci ľudia zomierajú, lebo sú potomkami prvého človeka, ktorý odmietol poslúchať Stvoriteľa. (Prečítajte si 1. Mojžišovu 1:27; 2:15–17.)